Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka reportażu WH-KON-PoReportażu
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2010 (fragmenty).

2. P. Zajas, Fakty, fikcje, niefikcje. Trzy uwagi o gatunkach granicznych, „Teksty Drugie” 2019, nr 6.

3. A. Domosławski, Kapuściński non-fiction, Warszawa 2017 (fragmenty).

4. A. Stachowski, Spór o Kapuścińskiego, Warszawa 2015 (fragmenty).

5. W. Tochman, Eli, eli, Warszawa 2014.

6. R. Łukaszewska, Teoria reportażu w perspektywie pisarstwa historycznego, „Czasopismo Narodowego Zakładu im. Ossolińskich”, 2020, t. 31.

7. D. Antonik, Czy prawda może być medialna? O wątpliwej autonomii reportażu i potrzebie małych kryzysów, „Teksty Drugie” 2019, nr 6.

8. M. Białek, Reportaż radiowy – problemy z współczesną terminologią genologiczną, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 2017, nr 1.

9. C. Łazarewicz, Żeby nie było śladów, Warszawa 2021 i adaptacja filmowa w reżyserii Jana Matuszyńskiego.

10. P. Czapliński, Gatunek orientacyjny. Reportaż polski na przełomie XX i XXI wieku, „Teksty Drugie” 2019, nr 6.

11. P. Czarnek, Walory poznawcze reportaży radiowych w świetle dotychczasowych badań naukowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 2011, z. 14.

12. K. Frukacz, Polski reportaż książkowy: przemiany i adaptacje, Katowice 2019 (fragmenty).

13. M. Horodecka, Strategia wyzwania w reportażu interkulturowym, „Teksty Drugie”, 2019, nr 6.

14. M. Zimnoch, Przed i po: nowa epoka reportażu literackiego, „Zeszyty Prasoznawcze”2016, nr. 3.

15. M. Przylipiak, Obiektywizm i procedury obiektywizujące w filmie dokumentalnym, „Prinicpia” 2000, nr 26.

16. J. Tabaszewska, Forma i fakt: wyzwania współczesnego reportażu, „Teksty Drugie” 2019, nr 6.

Zakres tematów:

1. Próba ogólnej charakterystyki obszaru „non-fiction”

2. „Trójkąt autobiograficzny” Czermińskiej – refleksja nad odmiennością perspektyw nadawczych

3. Zarys historii polskiego reportażu

4. Problem prawdy w reportażu – Domosławski czyta Kapuścińskiego

5. Postawy autora w reportażu – analiza porównawcza, reportaż intymny

6. Estetyzacja rzeczywistości – reportaż między dokumentem a literaturą

7. Etyczny wymiar pracy reportażysty

8. Reportaż historyczny, reportaż kryminalny – refleksja nad specyfiką gatunków

9. Reportaż wcieleniowy – o kontrowersjach wokół gatunku

10. Reportaż radiowy – refleksja nad specyfiką gatunku

11. Film dokumentalny a reportaż

12. Granice twórczej swobody w biografii/autobiografii

13. Zarys badań nad epistolografią

14. Adaptacja filmowa reportażu

15. Fotoreportaż

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Dorota Dąbrowska 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)