Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samobójstwo w kulturze WH-KON-SamwKulturze
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYoPef9Ls0F77aawWFnjL643CNFjQJSfEKWTmPxA6qG81%40thread.tacv2/conversations?groupId=64d29e92-c5ce-4d75-8f27-9485f6c88259&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYoPef9Ls0F77aawWFnjL643CNFjQJSfEKWTmPxA6qG81%40thread.tacv2/conversations?groupId=64d29e92-c5ce-4d75-8f27-9485f6c88259&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Schopenhauer A.,

Świat jako wola i przedstawienie, przekł. J. Garewicz, Warszawa 2013

O samobójstwie i inne pisma pomniejsze, przekł. G. Sowiński. Kraków 2000.

O wolności ludzkiej woli, przekł. A. Stogbauer, Warszawa 1984.

Aforyzmy o mądrości życia, przekł. J. Garewicz, Warszawa 1974.

Alvarez A, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, przekł. Ł. Sommer. Warszawa 1997.

Amery J., O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę, przekł. B. Baran. Warszawa 2007.

Boros L., Mysterium mortis, przekł. B. Białecki. Warszawa 1977.

Camus A., Człowiek zbuntowany, przekł. Joanna Guze, Kraków

Chabanis Ch, Śmierć, kres czy początek?, przekł. A. D. Tauszyńska, Warszawa 1987.

Chwin S., Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2010.

Czabański A., Samobójstwa altruistyczne, Kraków 2009.

Durkheim E., Samobójstwo., przekł. K. Wakar, Warszawa 2011.

Girard R., Kozioł ofiarny, przekł. M. Goszczyńska, Łódź 1987.

Hołyst B., Samobójstwo przypadek czy konieczność, Warszawa 1983.

Lombrozo C., Geniusz i obłąkanie, przekł. J. L. Popławski, Warszawa 1987.

Marx J, Idea samobójstwa w filozofii od antyku do współczesności, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii (KU-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, (KU-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Student przygotowuje PÓŁGODZINNĄ wypowiedź na temat mieszący się w ramach problematyki wykładu i przedstawia go w jej kontekście.

Zakres tematów:

1. Dobrowolna śmierć? Czym jest i czym nie jest samobójstwo?

2. Popęd śmierci (Todestrieb) i kilka słów o psychoanalizie

3. Odczytane po śmierci. Listy samobójców

4. Docieranie do ostatecznego. Wstęp do eseistyki Jeana Amery'ego

5. "Życie z piętnem". Samobójstwa bliskich.

6. Religie wobec samobójstwa

7. Samobójstwa u Szekspira

8.Samobójstwa u Dostojewskiego

9. Samobójstwa u Hłaski

10. Samobójstwa Ocaleńców

11. Samobójstwa polityczne

12. Samobójstwa zbiorowe

13.Samobójstwa rozłożone w czasie

14.Samobójstwo wyobrażone

15. Pokazywanie samobójstwa w sztukach plastycznych i wizualnych

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład z udziałem studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Piotr Weiser 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)