Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Naród jako ciało mistyczne WH-KON-NarMistyczn
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ św. Paweł, 1 List do Koryntian (12

2/ Henri de Lubac, Kościół, Sakramenty, [w:] Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, tłum. M. Stokowska, Kraków 1961, s. 40-93.

3/ Henri de Lubac, Medytacje o Kościele, tłum. I. Białkowska-Cichoń, Kraków 1997, s. 75-136.

4/ Bonifacy VIII, Unam Sanctam

5/ Pius XII, Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa („Mystici Corporis Christi”).

6/ Jan z Salisbury, Policraticus, tłum. M. Kruk, Lublin 2008.

5/ Tomasz Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954.

6/ Ernst H. Kantorowicz, Pro patria mori w średniowiecznej myśli politycznej, tłum. R. Pawlik, Kronos - metafizyka, kultura, religia 4 (4) (2008), s. 5-22.

7/ Ernst H. Kantorowicz, Misteria państwa: pewien koncept absolutystyczny i jego późnośredniowieczne korzenie, tłum. R. Pawlik, „Kronos” xx (2008), s. 23-xx

8/ E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium z teologii politycznej średniowiecza, przeł. M. Michalski, A. Krawiec, Warszawa 2007.

9/ J.J. Rousseau, Umowa społeczna oraz Uwagi o Rządzie Polskim, tłum. B. Baczko i in., Warszawa 1966.

10/ Emmanuel-Joseph Sieyès, Czym jest stan trzeci ? Esej o przywilejach tłum. M. Jarosz, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

Michelle V. Lee, Paul, the Stoics, and the Body of Christ, Cambridge 2006.

H. de Lubac, Corpus Mysticum: The Eucharist and the Church in the Middle Ages, Indiana 2006.

Emile, Mersch, The Whole Christ: The Historical Development of the Doctrine of the Mystical Body in Scripture and Tradition, Milwaukee 1938.

A. de Baecque, The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary France, 1770-1800, Stanford University Press 1997.

J. Rust, Political Theologies of the Corpus mysticum: Schmitt, Kantorowicz, and de Lubac, [w:] G. Hammil, G.J.R. Lupton (ed.), Political Theology and Early Modernity, Chicago 2012, s. 102–123.

M. Terpstra, From the King’s Two Bodies to the People’s Two Bodies: Spinoza on the Body Politic, Early Science and Medicine, 25(1), (2020) s. 46-71.

B. Dufal, ‪L’État comme crypto-Église dans les cours de Pierre Bourdieu‪, Revue de l'histoire des religions, 2 (2019), s. 429-452.

Eric, L. Santner, The Royal Remains The People's Two Bodies and the Endgames of Sovereignty, Chicago 2011.

Sheldon Wolin, The People’s Two Bodies. Fugitive Democracy: And Other Essays, Princeton 2017, s. 379-393.

S. Tromp, Corpus Christi quod est ecclesia, New York 1960.

Zakres tematów:

Na konwersatorium omówione zostaną m.in.

1/ Metafory korporacyjne w filozofii starożytnej.

2/ Ciało Chrystusa w listach św. Pawła.

3/ Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa.

4/ Różnica między „corpus Christi” i „corpus verum”.

5/ Bulla „Unam Sanctam” Bonifacego VIII.

6/ Państwo jako (mistyczne) ciało polityczne króla.

7/ Frontyspis „Lewiatana” Tomasza Hobbesa.

8/ Naród jako ciało mistyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Robert Pawlik 11/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)