Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka grecka WH-FK-II-2-StGrecka
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

G. A. Kane, Easy Ancient Greek Practice, 2020

A. Sidgwick Sidgwick Greek Prose Composition, Duckworth 2010

C. D. Buck The Greek Dialects, University of Chicago Press 1955

H. W. Smyth Greek Grammar, Harvard 1920

H. Hansen Greek Intensive Course, dowolne wydanie

Efekty uczenia się:

FK2_W02, FK2_U02,

FK2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania otwarte, oparte na interpretacji tekstów oraz przekładzie z polskiego na grekę.

Bdb: student potrafi prawidłowo wskazać i zidentyfikować istotne cechy stylu danego autora, posiada również umiejętności praktyczne pozwalające na poprawny przekład na grekę zdań złożonych w których skład wchodzą participia coniuncta, Genetivy absoluty lub inne istotne gramatycznie konstrukcje składniowe

Db: student potrafi prawidłowo wskazać i zidentyfikować najważniejsze cechy stylu danego autora, posiada również umiejętności praktyczne pozwalające na poprawny przekład na grekę niezbyt skomplikowanych zdań złożonych w których skład wchodzą participia coniuncta lub Genetivy absoluty

Dst: student potrafi prawidłowo wskazać i zidentyfikować przynajmniej część cech stylu danego autora, posiada również umiejętności praktyczne pozwalające na poprawny przekład na grekę nieskomplikowanych zdań złożonych

Ndst: student nie spełnia któregoś z w/w kryteriów

Zakres tematów:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące kwestie:

styl prosty i zwięzły: Tukidydes, Lizjasz, naśladowcy Tukidydesa (Polibiusz) literatura naukowa

styl ozdobny: Ajschines, Filostrat

styl średni: Demostenes, Likurg, Izokrates, Eliusz

kwestia uczoności: Apollonios, Quintus, etc.

stylizacja: Arystofanes, Lukian

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia praktyczne (na tekstach oryginalnych) z elementami wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Joanna Komorowska 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)