Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego C2 - komunikacja pisemna WH-F-FW-II-2-JC2kp-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

U. Eco, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Milano, Bompiani, 2001.

B. Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Bari, Laterza, 2003.

R. Gualdo – L. Raffaeli, Scrivere all’università: pianificare e realizzare testi efficaci, Roma Carocci, 2014.

P. Italia, Scrivere all’Università. Manuale pratico con esercizi e antologia di testi, seconda edizione, Milano, Mondadori Education, 2014.

C. Giunta, Come non scrivere: consigli ed esempi da seguire, trappole e scemenze da evitare quando si scrive in italiano, Torino, UTET, 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Na ocenę dobrą student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), w stopniu dostatecznym zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), w stopniu dostatecznym zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), dość dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1) wstępna lektura tekstu do streszczenia i analizy;

2) wypracowanie właściwej struktury przygotowywanego tekstu;

3) techniki i procedury argumentacji;

4) redagowanie tekstów prasowych;

5) redagowanie tekstów akademickich;

6) typologia streszczeń;

7) typologie parafrazy;

8) przykłady języka reklamy;

9) redakcja komunikatu prasowego;

10) kontekstualizacja tekstu akademickiego;

11) struktura tekstu akademickiego;

12) techniki lektury tekstu akademickiego;

13) zabiegi syntaktyczne w tekstach akademickich;

14) redakcja streszczenia tekstu akademickiego;

15) redakcja krótkiego abstraktu tekstu akademickiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 409
Raoul Bruni 10/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)