Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura fachowa WH-FK-M-I-3-LitFach
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Teksty oryginalne:

- teksty greckie

Arystoteles: EN ks. III 1-5

De anima II 1

Geminus Rhodius, Elementa c. 17

Alcinous: Didascalicus

Galenus De methodo medendi

Ptolemaeus Synthaxis prolog

Neoplatonicy:

Simplicius In Categorias - prolog

Pseudo-Elias In Categorias - prolog

Theologoumena arithmeticae c. 1-2

Teksty łacińskie:

Cicero De fato (fragmenty)

Plinius HN vol VII oraz wyjątki z ksiąg zoologicznych i botanicznych

Macrobius Saturnalia (fragmwnty)

Servius in Aen. (fragmenty)

Lactantius in Thebaidem (fragmenty)

Martianus Capella ks. III-V fragmenty

LSJ Greek English Lexicon with supplement

Thesaurus Linguae Gaecae

Georges Lateinisch-Deutch Woerterbuch

Thesaurus Linguae Latinae

Efekty uczenia się:

FK1_W07: rozumie specyfikę literatury fachowej, jej szczególne wymagania i ograniczenia, reguły wywodu,

FK1_U11: potrafi wprawnie implementowac narzędzia filologiczne do pracy nad tekstem nieliterackim

FK1_K02: potrafi implementować posiadaną wiedzę w pracy z tekstem odmiennym od tradycyjnie analizowanych, posiada umiejętności miękkie pozwalające na modyfikację i praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej

Metody i kryteria oceniania:

Samodzielnie opracowany tekst naukowy długości ca dwu stron edycji Teubneriana (3/4 stron editio Kuhn), ustalonych zawczasu z wykładowcą

Zakres tematów:

Komentarz filozoficzny

Komentarz literacki

Wykład teoretyczny

Dowód i dowodzenie

Polemika fachowa

Elementy zretoryzowane

Metody dydaktyczne:

Praca na tekście, metoda tłumaczeniowa, metody hermeneutyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Joanna Komorowska 3/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)