Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej WM-FI-S1-E5-WFAiC
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32682
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa

[1] R.Eisberg, R.Resnick, Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych, PWN 1983.

[2] Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018.

[3]. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, t.5, PWN 2005.

Literatura uzupełniająca

[1] H.Haken, H.Ch.Wolf, Atomy i kwanty: wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, PWN 2002 (wydanie 2).

[2] J.Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego.

Efekty uczenia się:

Wykład

FIZ1_W02 Zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących

przyrodzie.

FIZ1_U01 Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk

fizycznych.

FIZ1_K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego

kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin podstawowy i poprawkowy odbywa się w sesji egzaminacyjnej,

ma formę pisemne-ustną. Obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń i aktywność.

1) Egzamin pisemny, 3 zadania z tematów wykładów, 3 x 10 p = 30 p.

2) Ocena za ćwiczenia - 10 p.

3) Rozmowa po złożeniu pracy pisemnej. Maksymalna ilość punktów - 10 p.

Maksymalna suma punktów 50.

Algorytm wyliczenia oceny:

26-30 p (51-60% maksymalnej ilości punktów) - ocena: 3

31-35 p (61-70%) - ocena: 3+

36-40 p (71-80%) - ocena: 4

41-45 p (81-90%) - ocena: 4+

46-50 p (91-100%) - ocena 5

Zakres tematów:

1. Wstęp. Atomizm materii. Odkrycie elektronu. Doświadczenie Rutherforda. Promień jądra. Model planetarny atomu.

2. Jony wodoropodobne. Teoria Sommerfelda atomu wodoru. Azymutalna liczba kwantowa. Stała struktury subtelnej.

3. Fale de Broglie’a. Pakiet falowy. Prędkość grupowa. Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej. Zasada nieokreśloności Heisenberga.

4. Teoria kwantowa atomu wodoru. Liczby kwantowe.

5. Atom o dwu elektronach. Atom helu. Atomy wieloelektronowe. Struktura powłokowa. Zakaz Pauliego. Orbitalny moment pędu.

6. Całkowity moment pędu. Sprzężenie spin-orbita. Kolejność zapełniania orbitali elektronowych. Oznaczenie termów. Sprzężenie L-S. Sprzężenie j-j.

7. Oddziaływania między atomami. Cząsteczki (molekuły), wiązanie kowalencyjne i jonowe.

8. Ruch oscylacyjny. Ruch rotacyjny. Liczby kwantowe, reguły wyboru. Widma cząsteczek.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny)

Prezentacja Power Point.

Praca z podręcznikiem.

E-Learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 024
Iaroslav Shopa 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)