Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej WM-FI-S1-E5-WFAiC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32683
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

[1] R.Eisberg, R.Resnick, Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych, PWN 1983.

[2] Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018.

[3]. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, t.5, PWN 2005.

Literatura uzupełniająca

[1] H.Haken, H.Ch.Wolf, Atomy i kwanty: wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, PWN 2002 (wydanie 2).

[2] J.Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia

FIZ1_W03 Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki.

FIZ1_U05 Potrafi wykorzystywać formalizm mechaniki kwantowej do

opisu zjawisk fizycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie trzech składowych:

1) Obecności i aktywności w rozwiązywaniu zadań na zajęciach, maksymalna ilość punktów - 15 p. Nieobecność na zajęciu - 0 p.

2) Wykonania zadań domowych - 15 p.

3) Kolokwium pisemny 4 zadania, 4 x 5 p = 20 p.

Maksymalna suma punktów 50.

Algorytm wyliczenia oceny:

26-30 p (51-60% maksymalnej ilości punktów) - ocena: 3

31-35 p (61-70%) - ocena: 3+

36-40 p (71-80%) - ocena: 4

41-45 p (81-90%) - ocena: 4+

46-50 p (91-100%) - ocena 5

Zakres tematów:

1. Wstęp. Atomizm materii. Odkrycie elektronu. Doświadczenie Rutherforda. Promień jądra. Model planetarny atomu.

2. Jony wodoropodobne. Teoria Sommerfelda atomu wodoru. Azymutalna liczba kwantowa. Stała struktury subtelnej.

3. Fale de Broglie’a. Pakiet falowy. Prędkość grupowa. Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej. Zasada nieokreśloności Heisenberga.

4. Teoria kwantowa atomu wodoru. Liczby kwantowe.

5. Atom o dwu elektronach. Atom helu. Atomy wieloelektronowe. Struktura powłokowa. Zakaz Pauliego. Orbitalny moment pędu.

6. Całkowity moment pędu. Sprzężenie spin-orbita. Kolejność zapełniania orbitali elektronowych. Oznaczenie termów. Sprzężenie L-S. Sprzężenie j-j.

7. Oddziaływania między atomami. Cząsteczki (molekuły), wiązanie kowalencyjne i jonowe.

8. Ruch oscylacyjny. Ruch rotacyjny. Liczby kwantowe, reguły wyboru. Widma cząsteczek.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa. E-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 024
Iaroslav Shopa 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)