Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego WH-FPZ-I-1-AnalDzLi
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008.

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd. następne.

S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1976 lub w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992.

J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w tomie: Dzieło, język, tradycja, Kraków 1988

Liryka Mickiewicza. Uczucia, świadectwa, ekspresje, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Warszawa 2018.

Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, pod red. J. Brzozowskiego i B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. makowskiego, Warszawa 1986.

Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

D. Korwin-Piotrowska, Dramat: słowo jako działanie, w: tejże, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011, s. 219-240.

Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, t. 1, t. 2, Gdańsk 2001.

I.Sławińska, Odczytanie dramatu, w: Problemy teorii dramatu i teatru, red. Janusz Degler, Wrocław 1988 lub 2003.

Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska, S. Sawicki, Warszawa 1979.

D. Korwin-Piotrowska, Zamiast podsumowania – sugestie przed analizą tekstu, w: tejże, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011, s. 341-348.

Zakres tematów:

1.Analiza dzieła literackiego – podstawowe ujęcie teoretyczne.

2.Jak badać dzieło literackie? Zagadnienie metody – ujęcie podstawowe.

3.Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego - zakres problematyki.

4.Podstawowe instrumentarium poetyki opisowej.

5.Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego, prozatorskiego i dramatycznego.

6.Pisemna analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 323
Magdalena Woźniewska-Działak 13/17 szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 323
Magdalena Woźniewska-Działak 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)