Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna WH-KUZ-I-1-TraAnt
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZUfcMw0Pb1WuMnt27Ie2yn0yAy1tNUCz2maEAJX6sWw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=06ddd443-45a1-43ed-9ca7-c679d5833156&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: kod zespołu
o9xe7l8
Literatura:

jw

Zakres tematów:

Kultura minojska i mykeńska, pismo linearne A i B, alfabet grecki (inskrypcje), koine - 1 h; Grecja i Rzym – uwarunkowania geograficzne, różnice wobec monarchii wschodnich; z historii literatury: chronologia, epoki literackie (rozwój gatunków, reprezentatywni autorzy) - 1 h; epika Homera oraz Hezjod i jego Prace i dnie - 2 h; religia starożytnej Grecji (mity, kosmogonia Hezjoda) - 1 h; polis i demokracja ateńska - retoryka starożytna - 1 h; historiografia starożytna i jej główni przedstawiciele (Herodot, Tukidydes, Ksenofont) - 1 h; muzyka i liryka starożytnej Grecji - 1 h; bajka starożytna (i jej kontynuatorzy – zwłaszcza w literaturze polskiej) - 1 h; teatr i dramat antyczny (tragedia: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Seneka, komedia: Arystofanes, Plaut,Terencjusz) - 2 h; cechy epoki hellenistycznej - 1 h; stoicyzm i epikureizm - 1 h; poezja rzymska (Katullus, Wergiliusz, Horacy, Owidiusz i inni wybrani poeci) oraz nawiązania do antyku w kulturze późniejszych epok - 2 h.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, analiza tekstu, elementy dyskusji, na koniec praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 410
Dominika Budzanowska-Weglenda 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)