Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka nowych mediów WH-KUZ-I-2-PoeNoMed
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1., 2. Zapis cyfrowy - Środowisko cyfrowe

sygnał analogowy – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_analogowy

sygnał cyfrowy – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_cyfrowy

L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów (Reprezentacja numeryczna, Modularność, Automatyzacja, Wariacyjność, Transkodowanie), w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

3. Jak badać nowe media? Semiotyka

E. Szczęsna, Poetyka w świecie domen cyfrowych, w tejże: Poetyka mediów, Warszawa 2007.

4. Software - GUI

P. Celiński, Interfejsy mediów cyfrowych – dalsza emancypacja obrazów czy szansa na ich zdetronizowanie, w: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio K, Politologia, Lublin 2006, Vol. 13.

5. Znak językowy, obrazowy i dźwiękowy oraz znak-narzędzie. Figura powtórzenia

M. Pisarki, Semiotyka hiperłącza, w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.

6. Tekst – hipertekst

M. Maryl, Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej, w: Tekst (w) sieci 2, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

7. Medium jest przekazem

M. McLuhan, Środek przekazu sam jest przekazem, w tegoż: Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

8. Konwergencja mediów

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007 (fragmenty).

9. Powtórzenie + test (zjazd w sesji)

Literatura nieobowiązkowa:

http://www.lomilowka.pl/upload/file/informatyka2/1_zapis_dzwieku.pdf

E. Szczęsna, Specyfika znaku cyfrowego, w tejże: Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=5844&from=publication

P. Sitarski, Pokusy interfejsu, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002.

J. Dovey, Uwagi na temat hipertekstowej teorii narracji, w: Ekrany piśmienności. O przyjemności tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2008.

Nowe media czynnik kształtujący czy kształtowany?, w: Nowe media, Lister i inni, przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Kraków 2009.

Zakres tematów:

1. Zapis cyfrowy;

2. Środowisko cyfrowe

3. Jak badać nowe media? Semiotyka nowych mediów

4. Software - GUI

5. Znak językowy, obrazowy i dźwiękowy oraz znak-narzędzie. Figurapowtórzenia

6. Tekst – hipertekst

7. Medium jest przekazem

8. Konwergencja mediów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30, sala 410A
Katarzyna Gołos-Dąbrowska 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)