Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KultCyf
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Maj A., 2010, "Media w podróży", ExMachina, Katowice - https://www.researchgate.net/publication/215446905_Media_w_podrozy_Media_in_Travel

Zapłata R., (red.), 2016, „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach” - Warszawa /UKSW.

Technolęki. Kulturowe oblicza lęku przed technologią – Kultura Współczesna, nr 2(101)/2018 - https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/545416286

Algorytmiczna Kultura – Kultura Współczesna, nr 1(104)/2019 - https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/algorytmiczna-kultura

Niepełnosprawność i technologia – Kultura Współczesna, nr 3(102)/2018 - https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/niepelnosprawnosc-i-technologia

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006 - https://monoskop.org/images/2/27/Manovich_Lev_Jezyk_nowych_mediow_2006_PL.pdf

Sidey Myoo, 2013, Ontoelektronika, Kraków - http://www.sideymyoo.art.pl/wp-content/uploads/2018/12/Sidey-Myoo_Ontoelektronika.pdf

Szpunar M., 2019, Kultura algorytmów, Kraków - https://www.magdalenaszpunar.com/_pliki/szpunar_magdalena_kultura_algorytmow.pdf

Radomski A., Bomba R., 2013, Zwrot cyfrowy w humanistyce, Lublin - https://www.scribd.com/doc/314682096/Zwrot-Cyfrowy-w-Humanistyce

Zawojski P., 2081, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice - https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/cyberkultura_wyd_2_popr_czw_st_e.pdf

Literatura uzupełniająca:

Zapłata R., 2013, Nieinwazyjne metody w badaniu i dokumentacji dziedzictwa kulturowego – aspekty skanowania laserowego w badaniach archeologicznych i architektonicznych, Warszawa, Wydawca Fundacja Hereditas.

Digitalizacja dóbr kultury w Polsce, 2015, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa - https://www.nik.gov.pl/plik/id,10408,vp, 12737.pdf

Laserowi Odkrywcy. Nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego, 2014, red. Zapłata R., Szady B., Stereńczak K., Stare Babice.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Kultura cyfrowa – społeczeństwo informacyjne

3. Nowe media

4. Wybrane zagadnienia prawne w świecie nowych mediów i cyfryzacji

5. Digitalizacja dóbr kultury – dziedzictwa kulturowego

6. Internet, kultura w sieci, rzeczywistość on-line

7. Cyberbezpieczeństow - cyberzagrożenia

8. Humanistyka cyfrowa, netografia, antropologia nowych mediów

9. DigiArt

10. Cyfryzacja – instytucje, badacze, ośrodki i organizacje pozarządowe

11. Cyfryzacja – źródła finansowania

12. Transhumanizm, sztuczna inteligencja, biometria itp.

13. Prezentacje studentów/ek

14. Praca z zasobami cyfrowymi – samodzielna i/lub zespołowa – cz. I

15. Podsumowanie i zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 16:30, sala 328
Rafał Zapłata 12/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)