Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lekcje tekstów dawnych WH-FP-I-1-Lekcje-L
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Encyklopedia wiedzy o książce (EWoK)

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

E. Olinkiewicz, K. Radzymińska, H. Styś. Słownik

Encyklopedyczny - Język polski,1999.

S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1973.

S. Hrabec, F. Pepłowski, Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w słowniku Lindego, Warszawa 1963.

Historyczne słowniki języka polskiego

Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, red. H. Koneczna, W. Doroszewski, t. 1–2, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965–1973.

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała, t. 1–5, IJP

PAN, Kraków 1994

W. Kuraszkiewicz (oprac.), Wyrazy polskie w Słowniku łacińsko-polskim

Jana Mączyńskiego, Cz. I. A–O, cz. II. P–Z, Wrocław 1962–1963.

P. Loderecker, Dictionarium septem diversarum linguarum..., Praga 1605.

J. A. Komensky [tłum. M. Dobracki], Orbis sensualium pictus., Hoc est [...] Nomenclatura Latino-Gallico-Germanico-Polonice, Brzeg 1667.

J. Mączyński (Ioannes Maczińsky), Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnantum [...], Typographus Ioannes Daubmannus, Regiomonti Borussiae [Konigsberg] 1564.

F. Mymer, Słownik trójjęzyczny, zawierający ważniejsze słowa po łacinie, po niemiecku i po polsku, teraz znowu poszerzony w wielu miejscach, zestawiony w rozdziałach w porządku alfabetycznym, niezwykle potrzebny i przydatny zarówno podróżującym, jak i przebywającym w domu oraz w ogóle wszystkim,

którzy pragną mówić trzema językami, Kraków 1528.

J. Murmeliusz (Murmelius), Dictionarius Ioannis Murmellii variarum erum tum pueris tum adultis utilissimus, cum Germanica atquae Polonica interpretatione, adiecto etiam vocabulorum et capitulorum indice […], Vietor, Cracoviae [Kraków] 1528.

Źródłowe teksty pomocnicze:

Geoffrey Chaucer, Opowieści kanterberyjskie. Prolog Plik http://chaucer.tlumacz-literatury.pl/

Lucyna Ćwierciakiewiczowa, 365 obiadów za 5 złotych... dostęp: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/408983/display/Default

"Bluszcz" XIXw.: https://polona.pl/item/bluszcz-pismo-tygodniowe-illustrowane-dla-kobiet-r-10-t-11-nr-12-24-marca-1875,NDc2OTE3MjQ/0/#info:metadata

O warszawskim gabinecie zoologicznym: https://polona.pl/item/tygodnik-illustrowany-seria-2-t-3-nr-76-12-czerwca-1869,Nzk5NDEyNg/7/#info:metadata

Księga henrykowska https://fbc.pionier.net.pl/search#fq={!tag=dcterms_accessRights}dcterms_accessRights%3A%22Dost%C4%99p%20otwarty%22&q=ksi%C4%99ga%20henrykowska

„Mucha” 1938, nr 52, s. 2.

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Paryż 1834.

B. Prus, Lalka, Warszawa 1890.

F. P. Jarocki, Spis ptaków w Gabinecie Zoologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1819.

„Gazeta Warszawska”, sobota, 22 XII 1888.

B. Chmielowski, Nowe Ateny

Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożony, Warszawa 1871.

I. Krasicki, Bajki i przypowieści, Sanok 1856.

Księgi starego i nowego przymierza, Gdańska 1632.

Syreniusz, Zielnik

Monarchia turecka opisana przez Ricota Sekretarza Posła Angielskiego u Porty Ottomańskiej residuiącego z francuskiego ięzyka na polski przetłumaczona przez szlachcica polskiego y do druku podana w roku 1678.

F. Birkowski, Kazania

Biblia, Kraków 1599.

Zakres tematów:

Terminy

Słowniki jako źródła pomocnicze

Biblioteki cyfrowe

Alfabety słowiańskie w tym polski

Rozwój polskiego wokalizmu i konsonantyzmu

Periodyzacja dziejów polszczyzny

Druki z XIX, XVIII, XVII (w tym drukowane

gotykiem), XVI w.

Rękopisy

Zwyczaje typograficzne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410
Małgorzata Majewska 23/23 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410
Małgorzata Majewska 23/23 szczegóły
3 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 323
Małgorzata Majewska 21/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)