Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsumpcja i produkcja zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (cel12) WF-OB-ZR-ZK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Haynes Kathryn, Murray Alan, Jesse Dillard (eds.), Corporate Social Responsibility. A Research Handbook, Routledge 2012 – parts I, III and IV

2. Mugova Shame, Paul R. Sachs (ed.), Opportunities and Pitfalls of Corporate Social Responsibility - The Marange Diamond Mines Case Study, Springer 2019.

3. Spitzer Helene, Martinuzzi Andre, Methods and Tools for Corporate Impact Assessment of the. Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development, https://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2014_final.pdf

3. Anna Żelazna-Blicharz, Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, http://bc.pollub.pl/Content/6042/PDF/spoleczna.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. studenci zdobywają wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju

2. Studenci uczą się czym jest zrównoważona konsumpcja i produkcja

3. studenci uczą się czym jest CSR

umiejętności

1. studenci umieją rozpoznać i ocenić czy dana kampania reklamowa promuje procesy i produkty wyprodukowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

2. studenci umieją ocenić działania CSR-owe organizacji

kompetencje społeczne

1. studenci umieją kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju w wyborach konsumenckich

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie wykonania karty oceny projektu CSR lub zrównoważonej konsumpcji.

Zakres tematów:

Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju

2. Zrównoważona konsumpcja - 6 godzin

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu - 6 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca ze studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 201 s. konferencyjna
Dominika Dzwonkowska 34/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)