Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zabijanie niewalczących. Zbrodnie wobec ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych WSE-BWZ-ZN
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aEnXXvAdCCAkNDrmrkx_Lt0QxngqEqP1OzYz0wk5SZPE1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cae8e15b-6cd0-49b0-a22d-90886b70d3ef&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Michael Walzer, “Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe” , PWN, 2010, (fragmenty)

Jeff MacMahan, "Etyka zabijania na wojnie".

Ludwik Ehrlich, "Pisma wybrane Pawła Włodkowica" , Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968 (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Postawy - zdolność dokonywania moralnych rozróżnień między dopuszczalnymi i niedopuszczalnymi metodami prowadzenia wojny

Kompetencja – umiejętność samodzielnej analizy problematyki związanej z konfliktami zbrojnymi.

Wiedza – znajomość podstawowych założeń teorii wojny sprawiedliwej w jej historycznych i współczesnych sformułowaniach ze szczególnym uwzględnieniem zasady ochrony osób niewalczących

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta będzie o uczestnictwo w wykładach oraz ustną odpowiedź na jedno z 8 pytań dotyczących omówionej tematyki.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1. Etyka zabijania.

2. Etyka wojny - ujęcie klasyczne i rewizjonistyczne.

3. Zabijanie cywilów. Terroryzm.

4.Odpowiedzialność za wojnę. Szanse sukcesu warunkiem wojny sprawiedliwej? Nigdy więcej wojny?

Metody dydaktyczne:

Cykl wykładów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 10:30 - 12:45, sala e-learning
Adam Cebula 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)