Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tematy ramowe w sztukach wizualnych WH-KU-M-I-2-TemRamWi
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, w: tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Temat ramowy i obraz archetypiczny: psychologia i ikonografia, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Kuczyńska, Kraków 2008, s. 126-135.

Panofsky E., Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971 (wybrane teksty).

Słownik kultury chrześcijańskiej, Lemaitre N., Quinson M., Sot V., Warszawa 1997.

Słownik symboli, Cirlot J. E., przeł. T. Kania, Kraków 2012.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Eco U., Historia brzydoty, przeł. zb. J. Czaplińska, Poznań 2007.

Eco U., Historia piękna, przeł. A. Kuciak, Poznań 2005.

Eco U., Sztuka i piękno w Średniowieczu, przeł. M. Kimula, M. Olszewski, Kraków 2006.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

Kalinowski L., Ikonologia czy ikonografia? Termin ikonologia w badaniach nad sztuką Erwina Panofskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” 1972, t. 10, s. 5-33.

Kobielus S., Bestriarium chrześcijańskie, Warszawa 2002.

Kobielus S., Florarium christianum, Tyniec 2006.

Zakres tematów:

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

- sztuki wizualne: forma i treść dzieł sztuki

- obraz w kulturze: sens dosłowny i symboliczny

- znak i symbol w ukazywaniu treści ideowych

- nośniki treści ideowych w sztukach wizualnych (m.in. obrazy archetypiczne, symbole, alegorie, personifikacje, emblematy)

- przedstawiania wybranych mitów i opisów biblijnych w sztukach wizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Elżbieta Sadoch 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)