Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyka humoru WH-KON-FP-II-LinHum
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aXeDLlX3b5eGg1gQHppSh1ECh_BLXxX83TqhCcfIy3lQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ecce1e7f-8b7b-4340-bf81-fdcf4efc78be&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

S. Attardo, The Linguistics of Humor, Oxford 2021.

S. Attardo (red.), The Routledge Handbook of Language and Humor, New York 2017.

V. Raskin (red.), The Primer of Humor Research, Berlin-New York 2008.

W. Chłopicki, O humorze poważnie, Kraków 1995.

V. Raskin, Semantic Mechanisms of Humor, Dordrecht 1985.

D. Brzozowska, O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe, Opole 2000.

D. Brzozowska, Polski dowcip etniczny, Opole 2008.

D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Humor polski, Kraków 2014.

B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Gdańsk 2011.

D. Buttler, Polski dowcip językowy, wyd. 3, Warszawa 2001.

Humor. International Journal of Humor Research - wybrane artykuły

European Journal od Humour Research - wybrane artykuły

The Israeli Journal of Humor Research - wybrane artykuły

T. Korpysz, A Krasowska, Komizm historyczny, t. 1-3, Warszawa 2016-2021.

A. Krasowska, O pojęciu kompetencji w lingwistycznych badaniach nad humorem, "Biuletyn PTJ" 2020, t. LXXVI, s. 107-120.

A. Krasowska, Strukturalna analiza dowcipu - o modelu izotopijno-dysjunkcyjnym Salvatore Attardy z perspektywy kilku dekad, "Biuletyn PTJ" 2022, t. LXXVIII, s. 169-182.

A. Krasowska, Humor w nauczaniu języka polskiego jako obcego a nauczanie humoru, w: K. Zioło-Pużuk (red.), "Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki" 2019, s. 123-136.

A. Krasowska, Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Podstawowe terminy w badaniach nad humorem

2. Antyczne źródła refleksji nad humorem - dwie tradycje

3. Wokół teorii humoru, czyli dlaczego się śmiejemy

4. Analiza dowcipu - o modelu izotopijno-dysjunkcyjnym

5. Rola konektorów i dysjunktorów w odbiorze aktu humoru

6. Tekst humorystyczny w świetle teorii skryptów

7. SSTH jako model analizy aktu humoru

8. Ogólna teoria humoru werbalnego (GTVH)

9. Wykorzystanie GTVH w badaniach nad humorem

10. O nieudanych dowcipach - pragmatyka humoru

11. Humor a stereotyp

12. Czarny humor a etyczny wymiar żartowania

13. Humor w dydaktyce

14./15. Tematy zaproponowane przez studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Anna Krasowska 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)