Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi WH-KU-M-I-2-ZarzInst
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3WHb4T6vOy6nfgTCmpo7cSfhoGm1qHqeNZUEN0QJvLA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e8c3d448-5bfb-42e3-afd7-5c714a50d955&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Adorno T., Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

Engage Audience Study on Audience Development - How to place audience at the centre of cultural organisations, European Commision, 2017 http://engageaudiences.eu/materials

Ilczuk D., Ekonomika kultury, PWN, Warszawa 2015.

Pluszyńska A., Konior A., Gaweł Ł., Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, Warszawa 2020, https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/ Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19911140493

Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015.

Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków, pod red. A. Góral., A. Kędziory, A. Koscielnej, J. Zdebskiej-Schmidt, , Wydawnictwo Attyka, Kraków 2015.

"Zarządzanie w kulturze", kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym; materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Zakres tematów:

1) Wprowadzenie do zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi - definicje, podstawa prawna.

2) Prawne aspekty działalności kulturalnej.

3) Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Przywództwo.

4) Zarządzanie finansami w sektorze kultury.

5) Zarządzanie zbiorami w muzeum.

6) Rozwój publiczności.

7) Zarządzanie projektami kulturalnymi.

8) Animacja kulturalna.

9) Marketing w kulturze.

10) Promocja instytucji kultury i projektów kulturalnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Joanna Grzonkowska 20/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)