Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modern management. Challenges and prospects WH-KU-M-I-2-ModManag
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowe książki dostępne w bibliotece WNH UKSW; oraz artykuły dostępne online

Literatura obowiązkowa:

Polly Bird (2003) Time Management, Teach Yourself

Ester Cameron & Mike Green (2008) Making Sense of Leadership, Cogan Page

Goleman, D. (1996) Emotional Intelligence, London, Bloomsbury.

Goleman, D. (2000) Leadership that Gets Results, Harvard Business Review, March- April

Rebeca Corfield (2009), Successful Interview Skills. How to prepare, answer tough questions and get your ideal job, Kogan Page

Literatura uzupełniająca:

Wybrane artykuły z Harvard Business Review

Renuka Rayasam, Who's the boss?, In some companies, it's nobody, Bbc.com, 20150107, http://www.bbc.com/capital/story/20150106-whos-the-boss-nobody

Gianpiero Petriglieri, Emotions Are Data,[in:] Harvard Business Review, May 9, 2014 Toohttps://hbr.org/2014/05/emotions-are-data-too&cm_sp=Article-_-Links-_-Top%20of%20Page%20Recirculation

Vineet Nayar, Managing 3 Types of Bad Bosses, [in:] Harvard Business Review, December 1, 2014, https://hbr.org/2014/12/managing-3-types-of-bad-bosses

Steve Martin, To Persuade Others, Give Them Options, [in:] Harvard Business Review, December 2, 2014, https://hbr.org/2014/12/to-persuade-others-give-them-options

Hugh Courtney, Dan Lovallo, Carmina Clarke, Deciding How to Decide, [in:] Harvard Business Review, From the November 2013 Issue, https://hbr.org/2013/11/deciding-how-to-decide?cm_sp=Topics-_-Links-_-Read%20These%20First

Jim Dougherty, 5 Steps to Building Great Business Relationships, [in:] Harvard Business Review December 5, 2014 https://hbr.org/2014/12/5-steps-to-building-great-business-relationships

Carolyn O'Hara, Proven Ways to Earn Your Employees’ Trust, [in:] Harvard Business Review, June 27, 2014, https://hbr.org/2014/06/proven-ways-to-earn-your-employees-trust/?cm_sp=Nav%2520Landing-_-Modules-_-Focus%2520on

Gary Hamel, First, Let’s Fire All the Managers, [in:] Harvard Business Review, From the December 2011 Issue, https://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers

Efekty uczenia się:

S1A_W05 - ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

S2A_W05- ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta na potrójnej ocenie czynnikowej:

1. Obecność (maksymalnie trzy nieobecności)

2. Aktywność (stała ocena na podstawie aktywności strudentów podczas trawania kursu i wiedzy akademickiej odnośnie wymaganych lektur).

3 Udział w warsztatach

Zakres tematów:

W trakcie semestru studenci będą pogłębiać swoją wiedzę na ten temat zarządzania, a także poszerzać umiejętności komunikacyjne poprzez szereg warsztatów. Każdy przedmiot zostanie przedstawiony w formie wykładu, a następnie zostaną przeprowadzone ćwiczenie i warsztaty w celu ugruntowania danej wiedzy.

Pełny opis: Poszczególne zagadnienia:

1. Zagadnienia wprowadzające:

Rozmowa kwalifikacyjna, egzamin - strategie

Maksymalizacja zarządzania czasem

Przyzwyczajenia i strategie w miejscu pracy

Zarządzanie stresem w miejscu pracy

Zarządzanie stresem w przypadku pracy na kontraktach zagranicznych

Szok kulturowy i strategie radzenia sobie z nim

2. Teoria Zarządzania

Efektywne kierownictwo i zarządzanie – niezbędne umiejętności

Historia teorii zarządzania

Sześć głównych stylów kierownictwa w zarządzaniu wg kategorii Daniela Golemana – krytyczna analiza.

Zarządzanie i kierownictwo w sferze kultury

Zarządzanie w organizacjach o wielokulturowym kapitale ludzkim

3. Dylematy zarządzania

Praca nad wybranymi artykułami z Harvard Business Review, tyczącymi dylematów współczesnego zarządzania. (lista podana w literaturze). Artykuły dostępne online.

Metody dydaktyczne:

połączone: wykłady, dyskusje, warsztaty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 323
Piotr Dejneka 20/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)