Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty podstaw przedsiębiorczości WM-CH-S1-E2-WPP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj zajęć: zajęcia komputerowe
Literatura:

Raport o stanie sektora MSP (załączony na moodle)

Źelichowska Monika, Ekonomika Przedsiębiorstw, Gliwice 2013

A.Płoszaj, Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu, Scholar 2013

B.Filipiak, J.Ruszała, Instytucje otoczenia biznesu, Difin 2009

M.Hryniewicka, Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez Instytucje otoczenia biznesu [w;] J.Węcławski, J.Fila (red) Nowe wyzwania przedsiębiorstw na rynkach finansowych (ISBN: 978-83-7556-779-3), CeDeWu, Warszawa 2015 s.89-110

Uzupełniająca:

T.L Wąski (red) Ekonomika przedsiębiorstwa praca zbiorowa, 2010 Tom 1 i 2.

J. Engelhardt, Ekonomika przedsiębiorstw praca zbiorowa, CeDeWu, 2011

M.Hryniewicka, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw; Myśl Ekonomiczna i Polityczna (ISSN 2081-5913), Warszawa, nr 2/2014 s. 41-81

M.Hryniewicka, Sposoby pozyskiwania kapitału w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie (ISSN:1733-2486),

Tom XVI | Zeszyt 8 Część II s. 171–187

Metody i kryteria oceniania:

Z uwagi na fakt iż praca zespołowa często charakteryzuje się różnym stopniem zaangażowania studentów (jedna osoba pracuje ciężej a pozostałe mają mniejszy wkład pracy) przewiduje się, że

każdy z członków zespołu może uzyskać inną ocenę to jest uzależnione od tego jak zespół pracował i jak zostały podzielone zadania. (opisano w pkt 4 formatki projektu)

Ocena 2,0 - nie przygotowanie projektu, napisanie przez członków zespołu informacji, że któryś ze studentów miał 0% zaangażowania.

Ocena 3,0-3,5 - przygotowanie projektu o dużym stopniu ogólności, bez konkretnych obszarów, obliczeń. W pracy wiele miejsc zostało pominiętych i nie zostały uzupełnione przez grupę.

Ocena 4,0-4,5 - przygotowanie projektu na wysokim poziomie merytorycznym, pominięto tylko niektóre obszary, dokonano obliczeń kosztów, otoczenia biznesu, analizy finansowej. Zadanie zostało wykonane z pominięciem niektórych obszarów.

Ocena 5,0 - wzorowe przygotowanie projektu, uzupełnienie wszystkich obszarów i dokonanie wszystkich stosownych obliczeń w części dotyczącej kosztów, analizy otoczenia biznesu, analizy finansowej (pominięcie tyko niektórych obszarów z analizy finansowej, tych z których firma nie korzysta)

Ocenie podlega także estetyka wykonania pracy.

Zakres tematów:

1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - działalność i funkcjonowanie

2. Narzędzia ekonomisty (źródła danych i sposoby ich poszukiwania, pokazanie baz danych i sposobu pracy na nich, dane statystyczne i metody ich opracowywania, poszukiwanie danych statystycznych, średnie, wartości, indeksy i wskaźniki - praktyczne wykorzystanie danych i sposoby na ich poszukiwanie

3. Infrastruktura wsparcia biznesu (rozwój ośrodków innowacji, podziały wg różnych kryteriów, Parki technologiczne i inkubatory technologiczne, Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, Centra Transferu Technologii, Centra Innowacji, start upy, aniołowie biznesu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 033
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 033
Magdalena Hryniewicka 23/24 szczegóły
2 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, e-learning, sala e-learning
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, e-learning, sala e-learning
Magdalena Hryniewicka 0/24 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)