Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System pomocy społecznej WSE-PO-SPS
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWWE6JeZnOylVCGG7bTf7S2Ktw-hUoaphMblLe1UfesU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85bafae8-7efd-4f0d-9313-8852bbc85bab&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Brenk M., Chaczko K., Pląsek R., Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018, Warszawa 2019.

Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Kamiński T., Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2012.

Kamiński T., Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji, „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 4, s. 107-118.

Krzyszkowski J. Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Pomoc społeczna: Idea - Rozwój - Instytucje, red. E. Bojanowska, K. Chaczko, J. Krzyszkowski, E.Zdebska, Warszawa 2022.

Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa 2013.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2268 (z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, Dz.U. 2019 poz. 1818.

Zakres tematów:

1. Geneza i rozwój systemów pomocy społecznej

2. Typologie systemów pomocy społecznej

3. Główni aktorzy systemów: państwo i sektor pozarządowy

4. Współczesne tendencje rozwojowe w pomocy społecznej

5. Polski system pomocy społecznej

5.1. Działalność sektora publicznego

5.2. Działalność organizacji pozarządowych

5.3. Działalność podmiotów wyznaniowych

6. Charakterystyka systemów pomocy społecznej w wybranych państwach europejskich

6.1. Działalność sektora publicznego

6.2. Działalność organizacji pozarządowych

6.3. Działalność podmiotów wyznaniowych

7. Pomoc społeczna w Stanach Zjednoczonych i wybranych państwach azjatyckich

7.1. Działalność sektora publicznego

7.2. Działalność organizacji pozarządowych

7.3. Działalność podmiotów wyznaniowych

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Tadeusz Kamiński 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)