Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczne myślenie w naukach przyrodniczych WM-FI-ZR-KMwNP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia, Ewa Wasilewska-Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

2. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, Ewa Wasilewska-Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

3. Belfry w przyciasnych reformach, pół wieku rozciągania, Stanisław Plebański, Wydawnictwo Implus

4. Pedagogical Content Knowledge in STEM Research in Practice, Stephen Miles Uzzo, Springer International Publishing AG

5. Challenges and Opportunities for Transforming from STEM to STEAM Education, Kelli Thomas, IGI Global

6. Action Research in STEM and English Language Learning an Integrated Approach for Developing Teacher Researchers, Aria Razfran, Routledge

7. Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń agendy 2030, Barbara Hadryjańska, Difin

8. Sustainable Development Goals: Harnessing Business to Archive the Sdgs Through Finance, Technology and Law Reform, Julia Walker, Wiley

9. The Critical Thinking Toolkit, Galen A. Foresman, Wiley

10. Dziesięć Szkół Alternatywnych, Wincenty Okoń

Efekty uczenia się:

Studenci uzyskują zasób wiedzy, umiejętności oraz niektórych kompetencji społecznych, które wmarzają krytyczne oraz analityczne myślenie w naukach przyrodniczych, a także w innych dziedzinach nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na podstawie dwóch prac pisemnych:

1. Scenariusz zajęć dotyczących krytycznego myślenia w danej dziedzinie nauki, w której student czuje się pewnie;

2. Praca indywidualna na temat krytycznego myślenia. Wytyczne do pracy zostały podane na zajęciach

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zakres tematów:

1. Kompetencje przyszłości i kompetencje kluczowe (1,5h):

-jakie są kompetencje przyszłości?

-jakie są kompetencje kluczowe?

-czym jest krytyczne myślenie

2. Fakt a opinia (1,5h):

-czym jest fakt?

-czym jest opinia?

-w jaki sposób fakty i opinie wpływają na krytyczne myślenie?

3. Fakt (1,5h):

-w jaki sposób weryfikować fakty?

-fakty a światopogląd

-w jaki sposób argumentować swoją opinię?

-argument i kontrargument, czym są i jak je stosować?

4. Cele zrównoważonego rozwoju (1,5h):

-czym są cele zrównoważonego rozwoju?

-w jaki sposób weryfikować firmy pod względem realizacji CZR ONZ?

5. Wiedza potoczna a wiedza naukowa (1,5h):

-czym jest wiedza potoczna?

-czym jest wiedza naukowa?

-w jaki sposób weryfikować wiedzę potoczną i wiedzę naukową na danych przykładach związanych z celami zrównoważonego rozwoju?

-jakie są metody naukowe?

-co to raport laboratoryjny i jak go tworzyć?

-w jaki sposób możemy się uczyć, aby wykorzystywać wiedzę naukową?

6. Typy błędów poznawczych (1,5h):

-czym są błędy poznawcze?

-na jakie błędy poznawcze należy zwrócić uwagę kultywując krytyczne myślenie?

7. Cechy krytycznego myślenia:

-analiza;

-rozumowanie;

-ocena;

-weryfikacja;

-przejrzystość

-otwartość

-kreatywność

-refleksyjność

Każdy temat odbywa się w formie konwersatorium. Studenci wykonują ćwiczenia wskazane przez prowadzącą, dzięki czemu są naprowadzani na dane tematy i wyciągają wnioski

Metody dydaktyczne:

metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką/artykułem;

metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz, pomiar; metody oparte na praktycznej działalności studentów: laboratoryjna, zajęć praktycznych;

metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 202
Nikola Cichocka 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)