Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka WM-CH-RPS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa

1. Tikhonenko O., Tikhonenko A. Metody probabilistyczne. Wykłady i ćwiczenia dla informatyków. Oficyna Wyfawnicza EWSIE. Warszawa 2010.

2 Jakubowski J., Sztencel R., Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, 2017

Uzupełniająca

1. Tikhonenko O., Tikhonenko-Kędziak A. Metody probabilistyczne w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Oficyna Wyfawnicza EU. Warszawa 2013.

2. Hellwig Z. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1995.

Zakres tematów:

1. Definicja prawdopodobieństwa.Prawdopodobieństwo klasyczne.

2. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite i wzór Bayesa

3. Zdarzenia niezależne. Schemat Bernoulliego.

4. Zmienne losowe dyskretne. Rozkład dwumianowy, geometryczny i Poissona.

5. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład jednostajny, wykładniczy i normalny

6. Wektory losowe. Współczynnik korelacji.

7. Rozkłady sum niezależnych zmiennych losowych.

8. Prawa Wielkich Liczb. Centralne Twierdzenie Graniczne.

9. Elementy statystyki opisowej.

10. Podstawowe rozkłady statystyczne (chi-kwadrat, Studenta).

11. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności.

12. Weryfikacja hipotez.

13. Regresja liniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 106
Tomasz Kulpa 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)