Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka WM-CH-RPS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa

1. Tikhonenko O., Tikhonenko A. Metody probabilistyczne. Wykłady i ćwiczenia dla informatyków. Oficyna Wyfawnicza EWSIE. Warszawa 2010

2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Części 1, 2. PWN, Warszawa 1997

Uzupełniająca

1. Jakubowski J., Sztencel R., Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, 2017

2. Lipińska K., Jagiełło D., Maj R., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, OKNO Politechnika Warszawska, 2010

Zakres tematów:

1. Definicja prawdopodobieństwa.Prawdopodobieństwo klasyczne.

2. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite i wzór Bayesa

3. Zdarzenia niezależne. Schemat Bernoulliego.

4. Zmienne losowe dyskretne. Rozkład dwumianowy, geometryczny i Poissona.

5. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład jednostajny, wykładniczy i normalny

6. Wektory losowe. Współczynnik korelacji.

7. Rozkłady sum niezależnych zmiennych losowych.

8. Prawa Wielkich Liczb. Centralne Twierdzenie Graniczne.

9. Elementy statystyki opisowej.

10. Podstawowe rozkłady statystyczne (chi-kwadrat, Studenta).

11. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności.

12. Weryfikacja hipotez.

13. Regresja liniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 106
Tomasz Kulpa 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)