Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I WM-MA-AM1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t. I, PWN, Warszawa.

2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1 i Analiza matematyczna 2, GiS, Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

3. J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa.

4. W. Kaczor, M. Nowak, Zadania z analizy matematycznej, t. 1, 2, PWN, Warszawa.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Aksjomatyka ciała liczb rzeczywistych

2. Kres dolny i kres górny, aksjomat ciągłości

3. Liczby naturalne, zasada indukcji zupełnej

4. Pierwiastki n-tego stopnia, liczby całkowite, funkcja Entier, wartość bezwględna

5. Liczby wymierne i niewymierne oraz ich gęstość w zbiorze liczb rzeczywistych

6. Liczby zespolone

7. Ciągi liczbowe, pojęcie granicy ciągu, liczba e

8. Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa, warunek Cauchy'ego

9. Szeregi liczbowe o wyrazach dodatnich, kryteria zbieżności

10. Szeregi liczbowe o wyrazach dowolnych, zbieżność bezwzględna i warunkowa, kryteria zbieżności

11. Mnożenie szeregów liczbowych, iloczyny nieskończone

12. Funkcje i ich własności, funkcje róznowartościowe, monotoniczne, odwrotne, funkcje elementarne

13. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna

14. Funkcje trygonometryczne i funkcje cyklometryczne

15. Liczba pi i wzór de Moivre'a

16. Punkty skupienia, granica funkcji

17. Ciągłość funkcji

18. Twierdzenie Weierstrassa o przyjmowaniu kresów i własność Darboux

19. Ciągłość funkcji odwrotnej

20. Jednostajna ciągłość funkcji

21. Zbiory zwarte

22. Funkcje wypukłe

23. Zasadnicze twierdzenie algebry

24. Pochodna funkcji, interpretacja geometryczna, związek z ciągłością, podstawowe wzory

25. Pochodna złożenia funkcji i pochodna funkcji odwrotnej

26. Pochodne funkcji elementarnych

27. Najważniejsze własności funkcji różniczkowalnych: warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji, twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a i Cauchy'ego

28. Pochodne wyższych rzędów, wzór Taylora

29. Warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji, badanie wypukłości i punktów przegięcia, badanie przebiegu zmienności funkcji

30. Reguła de l'Hospitala

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 312
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 308A
Krzysztof Rutkowski 19/30 szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 205
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 202
Przemysław Tkacz 24/30 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 316
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 312A
Tomasz Radożycki 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)