Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media społecznościowe- ujęcie prawno-biznesowe WP-CWC-N-1-MSuPB
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Najważniejsze akty normatywne omawiane na wykładzie:

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych)

2.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)

3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zakres tematów:

Tematy omawiane na wykładzie:

A) Wprowadzenie, m.in. powstanie społeczeństwa informacyjnego, pojęcie i rola mediów, transformacja na rynku mediów cyfrowych. Media społecznościowe - istota, znaczenie, podział.

B) Problematyka regulacji mediów społecznościowych. Kontrola i problematyka odpowiedzialności za publikowanie przez użytkowników mediów społecznościowych treści. Akt o usługach cyfrowych.

C) Problematyka dotyczące wybranych treści publikowanych w mediach społecznościowych, w tym zjawisko dezinformacji, fake news, wykorzystanie praw autorskich.

D) Media społecznościowe jako platformy internetowe i agregatorzy danych: ochrona i monetyzacja danych osobowych w mediach społecznościowych. Akt o rynkach cyfrowych.

E). Reklama i nieuczciwa konkurencja w mediach społecznościowych. Działalność influencerów. Blogi – istota, znaczenie ekonomiczne i wybrane zagadnienia prawne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 14:45, sala 1764
Maciej Hulicki 64/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)