Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym WP-CWC-N-1-PAwSI
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin aktualne wydanie

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa aktualne wydanie

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe,

praca pisemna, sprawdziany pisemne, odpowiedź ustna na zakończenie.

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

- student nie zna pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student nie rozróżnia i nie potrafi objaśnić źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student nie zna definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

-student nie zna instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student nie potrafi scharakteryzować na czym polega instytucja i ochrona własności przemysłowej

na ocenę 3:

- student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 4:

- student posiada dobrą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student posiada dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student posiada dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 5:

- student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

-student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Podmiot i przedmiot praw autorskich

2. Źródła prawa

3. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne

4. Prawa majątkowe i osobiste

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

6. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

7. Ochrona baz danych

8. Funkcjonowanie w społeczeństwie a prawo autorskie

9. Egzamin

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia:

- student wymienia i opisuje pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

- student rozróżnia i objaśnia źródła prawa własności intelektualnej

- student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa własności intelektualnej

- student opisuje instrumenty ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student objaśnia instytucje i ochronę prawa autorskiego

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15h

Lektura literatury: 45h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h / 25 = 4 ECTS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala 1762
Marek Świerczyński 30/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)