Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy WP-AD-1-OPCRE
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: MsTeams
link do wykładu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMwaSabgabJZrVv_1wmQXEdm_fre9WJ4Cm5yYwWteuk41%40thread.tacv2/conversations?groupId=fab2247a-9729-45fa-a1d0-368d27b2efa4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3Literatura:

Pozycje literatury obowiązkowej i uzupęłniającej wraz z materiałami źródłowymi dostępne są na platformie MsTeams.

Zakres tematów:

1. Historia powstania i założenia powstania Rady Europy

2. Systemy międzynarodowej ochrony praw człowieka

3. Rzeczpospolita Polska jako członek Rady Europy

4. Źródła traktatowej międzynarodowej ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy;

5. Europejski Trybunał Praw Człowieka

6. EKPC_wymiar międzypaństwowy

7.Zakaz dyskryminacji w systemie Rady Europy

8. Konstrukcja prawa do życia i jego ochrony w systemie Rady Europy

9. Konstrukcja zakazu złego traktowania i jego przestrzegania w systemie Rady Europy

10. Konstrukcja prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego i jego ochronay w systemie Rady Europy

11. Gwarancje rzetelnego procesu w sprawach karnych i cywilnych w systemie Rady Europy

12. Poszanowanie prawa do życia rodzinnego i prywatnego człowieka w systemie Rady Europy

14. Ochrona mienia i własności w systemie Rady Europy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1764
Elżbieta Morawska 54/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)