Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne - część ogólna WP-PR-PCO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo cywilne, część ogólna; Z. Radwański, A Olejniczak, Warszawa 2019

Prawo cywilne. Zarys części ogólnej; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk; Warszawa 2018 (lub wydanie nowsze)

Literatura uzupełniająca:

M. Habdas, M. Fras . Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 2018-2019

Prawo cywilne. Część ogólna; E. Skowrońska-Bocian; Warszawa 2007

Zarys części ogólnej prawa cywilnego; S. Grzybowski; Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985

Zarys teorii prawa cywilnego; A. Stelmachowski, Warszawa 1997

System prawa prywatnego, t. I i II; Pod redakcją Z. Radwańskiego; Wydawnictwo C.H.Beck

System prawa cywilnego; S. Grzybowski; Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977

Komentarz do kodeksu cywilnego; Tom I i II; pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego; C.H.Beck, Warszawa 2006

Komentarz do kodeksu cywilnego; Część ogólna. Tom I; Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki; Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005

Komentarz do kodeksu cywilnego; Pod redakcją E. Gniewka; Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3 (dst.): posiada niewielką wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

na ocenę 4 (db): ma wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

na ocenę 5 (bdb): ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Metody dydaktyczne:

zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji oraz z wykorzystaniem kazusów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 114
Dariusz Fuchs 231/266 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)