Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Korporacje transnarodowe WP-SPM-1-KT
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, najnowsze wydanie

umowy międzynarodowe dostępne na:

https://traktaty.msz.gov.pl/

akty prawa UE dostępne na:

eur-lex.europa.eu

literatura uzupełniająca:

B.Ziembicki, Status korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym, najnowsze wydanie

S. Pawłowski, Obowiązek nfromacyjny podmiotów zaangażowanych w proces sekurytyzacji, PUG 6/2020, s. 18-24

Efekty uczenia się:

jak powyżej w podstawowych informacjach o przedmiocie

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: egzamin - praca pisemna

Na ocenę bdb - Student zna w sposób pełny (całościowy) zagadnienia opisane w EW1-5

Na ocenę db plus - Student zna w sposób pełny (całościowy) zagadnienia opisane w EW1-5, choć wykazuje nieznaczne braki w wiedzy

Na ocenę db - Student zna zasadniczo zagadnienia opisane w EW1-5

Na ocenę dost plus - Student zna zasadniczo zagadnienia opisane w EW1-5, choć wykazuje braki w wiedzy

Na ocenę dost - Student zna większość (ponad 50%) zagadnień opisanych w EW1-5 w sposób podstawowy

Na ocenę ndost - Student zna jedynie niektóre zagadnienia opisane w EW1-5, lecz stan wiedzy nie jest choć podstawowy

Zakres tematów:

Na zajeciach z przedmiotu "Korporacje transnarodowe" zostaną omówione następujące zagadnienia:

1) źródła prawa międzynarodowego - zagadnienia ogólne

2) podmiotowość prawnomiędzynarodowa - zagadnienia ogólne

3) Pojęcie korporacji transnarodowych

4) Pozycja korporacji transnarodowych na arenie międzynarodowej

5) Status korporacji transnarodowych w prawie traktatów

6) Korporacje transnarodowe a prawo inwestycji

7) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka

8) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony środowiska

9) Przedsiębiorstwa wojskowe i ochrony (PMSC)

10) Koroporacje transnarodowe a miedzynarodowe prawo karne

11) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo morza

12) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo kosmiczne

Metody dydaktyczne:

wykład wraz z elementami dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 108
Szymon Pawłowski 70/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)