Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo dyplomatyczne i konsularne WP-SPM-1-PDK
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.mariuszmuszynski.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

M. Muszyński, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001

M. Muszyński, Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z komentarzem, Bielsko-Biała 2002.

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne. Możliwie najnowsze wydanie.

Literatura pomocnicza (uzupełniająca):

• Sutor J.: Leksykon dyplomatyczny. Warszawa 2005

• Historia dyplomacji polskiej X-XX w. ,Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002

• Grabowska G.: Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi. Katowice 1980

• Libera K.: Zasady międzynarodowego prawa konsularnego. Warszawa 1960

• Przyborowska-Klimczak A. [red.]: Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów. Lublin 2005

Efekty uczenia się:

Student zna pojęcia, cele i zasady prawa dyplomatycznego

Student zna obowiązujące regulacje prawne z zakresu prawa dyplomatycznego;

Student zna mechanizmy działania prawa dyplomatycznego;

Student zna rolę prawa dyplomatycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Student odróżnia stosunki dyplomatyczne od konsularnych, potrafi wskazać klasy szefów misji dyplomatycznych, zna podstawowe przywileje i immunitety dyplomatyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładzie: 30 h

Studia nad materiałem bieżącym: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Zakres tematów:

1. Historia prawa dyplomatycznego

2. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych

3. Funkcje misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego

4. Status prawny misji i urzędu konsularnego

5. Misje na rzecz państw trzecich

6. Szef misji dyplomatycznej i kierownik urzędu konsularnego

7. Status prawny dyplomatów i konsulów (przywileje i immunitety)

8. Status poczty dyplomatycznej i konsularnej i kuriera

9. ustanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych

Metody dydaktyczne:

wykład

dyskusja

praca pisemna

nauka domowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 205
Mariusz Muszyński 54/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)