Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE w stosunkach międzynarodowych WP-SPM-1-UEwSM-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

I. Literatura obowiązkowa:

1. M. Rewizorski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, 2011 r.;

2. C. Mik, Ł. Kułaga (eds), Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej, Toruń, 2010.

II. Literatura uzupełniająca:

3. J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, ASPRA, 2006 r.;

Efekty uczenia się:

SPM1_W04: w zaawansowanym stopniu ‐ zinterpretować politologiczne zależności w ramach społeczności międzynarodowej

SPM1_W05: w zaawansowanym stopniu – teoretyczne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych, w tym relacji pomiędzy państwami, państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami międzynarodowymi

SPM1_W06: w zakresie politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo uwarunkowania przedsiębiorcy, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach: 15 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 5 h

Przygotowanie do egzaminu: 10 h

Suma godzin: 30 h

ECTS: 30 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

pisemne kolokwium w trakcie roku akademickiego.

Zakres tematów:

Ćwiczenia 1: zapoznanie Studentów z zasadami przedmiotu; UE a EFTA i EOG;

Ćwiczenia 2: relacje UE z Wielka Brytania i Szwajcarią;

Ćwiczenia 3: Europejska Polityka Sąsiedzka i Partnerstwo Wschodnie;

Ćwiczenia 4: UE wobec problemów Bliskiego Wschodu; UE a konflikty w Syrii i Palestynie; stosunki UE z Iranem;

Ćwiczenia 5: reakcja UE na wojnę ukraińsko-rosyjską;

Ćwiczenia 6: UE wobec problemów Afryki; UE a Państwa AKP;

Ćwiczenia 7: UE a relacje transatlantyckie;

Ćwiczenia 8: relacje UE i Ameryki Łacińskiej

Metody dydaktyczne:

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej.

I. Metody dydaktyczne:

1. wykład lub (jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na bezpośrednią formę zajęć) - videokonferencja za pośrednictwem MS Teams pod linkiem:

2. prezentacja multimedialna umieszczana dla studentów na platformie Moodle;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 1743
Krzysztof Masło 28/28 szczegóły
2 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 1743
Krzysztof Masło 29/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)