Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców WP-SPM-2-MOCiU
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Wykład jest prowadzony w formie stacjonarnej. Oparty jest na nauczaniu synchronicznym, aczkolwiek ze wsparciem nauczania asynchronicznego;
Materiały dydaktyczne są umieszczane w zespołe na platformie MSTeams:
link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1dZqkdJZYSvHkg2ylK7jR1khV9yK4NG1qrmsHc-gEXk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e890fe8f-eadd-4703-8a03-cf9bbfff18cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3


Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Kowalczyk, Polski system azylowy, Wrocław 2014

2. Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji, APP UE 2014

Literatura uzupełniająca

E. Karska, E.H. Morawska et. al., Human rights in the European paradigm of the protection of aliens, Warszawa 2023; https://wydzialy.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/Human-Rights-in-the-European-Paradigm-of-the-Protection-of-Aliens-ebook.pdf ; DOI 10.13166/hrQHLC7301

Literatura uzupełniająca będzie podawana na poszczególnych zajęciach; materiały dydaktyczne dostępne będą na platformie MsTeams.

Metody i kryteria oceniania:
Zakres tematów:

1/ Podstawowe pojęcia: obywatel - cudzoziemiec-bezpaństwowiec

2/ Założenia konwencyjnej ochrony uchodźców i standardy traktowania uchodźców

3/ Traktat Lizboński a polityka azylowa UE

4/WESA_historia do 2016 r.

5/Interdyscyplinarne spojrzenie na zakres międzynarodowej ochronę uchodźców

6/ Kryzys migracyjny w Europie (2014-2016)

7/Nowe rozwiązania (2023)_zarządzanie azylem i migracją

8/ Nowe (2022) wspólne procedury azylowe

9/ Agencja UE ds. azyli i Frontex

10/Eksternalizacja polityki azylowej UE

11/Ratowanie życia migrantów

12/Ochrona tymczasowa wysiedleńców

13/ Instrumenty reagowania na kryzys migracyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1764
Elżbieta Morawska 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)