Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej WP-SPM-1-MON-PPwUE
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016 C 202

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, http://www.ptpa.org.pl/poradnikantydyskryminacyjny/orzecznictwo-europejskie/orzecznictwo-trybunalu-sprawiedliwosci-uniieuropejskiej.

R. Wieruszewski, Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochrony praw człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2

E. Bojarski i in., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Zrozumienie struktury i funkcjonowania UE: Poznanie podstaw prawa unijnego pozwala studentom na zrozumienie struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej, takich jak Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej czy Komisja Europejska, oraz ich roli w procesie decyzyjnym.

Poznanie zagadnienia praw podstawowych UE jest kluczowe dla zrozumienia roli UE w międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i praw człowieka, oraz jej wpływu na globalną scenę polityczną.

Studenci uczą się interpretować i analizować akty prawne Unii Europejskiej, co rozwija ich umiejętności krytycznego myślenia i argumentacji.

Zrozumienie prawa unijnego i jego zastosowania w praktyce przygotowuje studentów do pracy w instytucjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, administracji publicznej

Praca zespołowa, podczas prezentacji pomaga w rozwinięciu umiejętności miękkich, takich jak umiejętność pracy w zespole, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie się do nich poprzez czytanie literatury przedmiotu.

Prezentacje studentów, w zakresie KPP

obecność na zajęciach

Zakres tematów:

Karta Praw Podstawowych

Powstanie, ewolucja i charakter Karty Praw Podstawowych

Przepisy Karty

Równość i solidarność

Prawa obywatelskie i sądowe w Karcie

Prawa mniejszości oraz prawa grup

Struktury unijne a ochrona praw człowieka - rola Parlamentu Europejskiego

Nagroda im. Sacharowa

Metody dydaktyczne:

Wykład, warsztat, symulacje, fragmenty posiedzeń udostępniane audio-wizualnie

wykorzystanie Kahoot

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1743
Katarzyna Grzelak-Bach 25/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)