Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje pozarządowe w międzynarodowej ochronie praw człowieka WP-SPM-1-MON-OPwMOPC
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRFb7DqzJA5zGRVkRBzAIaBR7AHDTDMaQaawlQ1T-5A01%40thread.tacv2/conversations?groupId=e61a762d-0b7b-46f9-b032-e6e14923f576&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Pozycje literatury obowiązkowej i uzupęłniającej wraz z materiałami źródłowymi dostępne są na platformie MsTeams.

Zakres tematów:

1/ Podstawowe zagadnienia dot. pozycji i zadań NGO w systemie ONZ;

2/ Podstawowe zagadnienia dot. pozycji i zadań NGO w systemie Rady Europy;

3/ Podstawowe zagadnienia dot. pozycji i zadań NGO w systemie Unii Europejskiej

4/ Zadania NGO w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka w migracji:

4.1. NGO w sytuacji konfliktu i post-konfliktowej

4.2. NGO w kryzysie migracyjnym 2014-2016

4.3. NGO a dzieci w migracji

4.4. NGO a walka z handlem ludźmi

4.5. NGO a migracja zarobkowa

4.6. NGO a kwestia ochrony zdrowia osób w migracji

4.7. NGO a pomoc w dobrowolnych powrotach

4.8. NGO a organizacja przesiedleń uchodźców

4.9. NGO a podnoszenie świadomości społecznej na temat migracji

4.10. NGO a sytuacja migracyjna na Morzu Śródziemnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1764
Elżbieta Morawska 25/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)