Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia doktryn polityczno-prawnych WP-PR-HDP
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Historia doktryn politycznych i prawnych, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2014; 2. Chojnicka, K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004; 3. Kodrębski J., Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. 3, Łódź 1984.

Literatura uzupełniająca:

1. Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984; 2. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2006; 3. Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007; 4. Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane za pomocą testu.

Kryteria oceniania

Ocena niedostateczna (2)

Student

EK 1 nie zna podstawowych poglądów, doktryn i prądów filozoficznych, dotyczących instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena dostateczna (3)

Student

EK 1 dostatecznie zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena dobra (4)

Student

EK 1 dobrze zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena bardzo dobra (5)

Student

EK 1 bardzo dobrze zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Zakres tematów:

1. Doktryny polityczno-prawne Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Grecji.

2. Doktryny polityczno-prawne hellenizmu, Rzymu oraz wczesnego chrześcijaństwa.

3. Doktryny polityczno-prawne wieków średnich.

4. Doktryny polityczno-prawne Odrodzenia.

5. Doktryny polityczno-prawne XVII i XVIII w.

6. Doktryny polityczno-prawne XIX w.

7. Doktryny polityczno-prawne przełomu XIX i XX w.

8. Doktryny polityczno-prawne XX w.

Metody dydaktyczne:

EK z zakresu wiedzy są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład problemowy.

EK z zakresu umiejętności są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład problemowy.

EK z zakresu kompetencji społecznych są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 15:30, sala 107
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 15:30, sala 108
Andrzej Pogłódek 235/280 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)