Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozasądowe mechanizmy ochrony praw człowieka WP-SPM-1-MON-PMOPC
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRFb7DqzJA5zGRVkRBzAIaBR7AHDTDMaQaawlQ1T-5A01%40thread.tacv2/conversations?groupId=e61a762d-0b7b-46f9-b032-e6e14923f576&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Pozycje literatury obowiązkowej i uzupęłniającej wraz z materiałami źródłowymi dostępne są na platformie MsTeams.

Zakres tematów:

1/ Pozasądowe mechanizmy międzynarodowej ochrony praw człowieka w systemie ONZ:

1.1. mechanizmy na podstawie Karty NZ

1.2. mechanizmy traktatowe

2/ Pozasądowe mechanizmy międzynarodowej ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy:

2.1. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

2.2. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

3/ Pozasądowe mechanizmy międzynarodowej ochrony praw człowieka w systemie Unii Europejskiej:

3.1. Rzecznik Praw Obywatelskich UE

3.2. Programy i fundusze wspierające

4/ Pozasądowe mechanizmy międzynarodowej ochrony praw człowieka w kontekście sztucznej inteligencji:

4.1. UNESCO

4.2. Rada Europy: prace nad projektem Ramowej Konwencji rady Europy dot. Sztucznej Inteligencji

4.3. OECD

4.4. Unia Europejska i AI Act

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1764
Elżbieta Morawska 25/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)