Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia prawa WK-S-FP-W
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa: R,. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 2009

J. Hervada, Historia Prawa naturalnego, Kraków 2013

Literatura uzupełniajaca:

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 2007

Tomasz z Akwinu, Dysputy o sumieniu, Lublin 2018

Efekty uczenia się:

PK_W01, PK_W12, PK_K09

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student opracowuje referat (lub prezentację) na temat jednego z tematów i przedstawia ją innym (25 proc. oceny)

Odbywają się dwa lub trzy kolokwia, których zaliczenie przynajmniej na ocenę dst jest obowiązkowe (50 proc. oceny)

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa do zaliczenia ćwiczeń. Można mieć najwyżej 2 obecności nieusprawiedliwione.

Oceniana jest też aktywność na zajęciach, gdyż duża część będzie prowadzona w formie debat i dyskusji. (obecność + aktywność 25 proc.)

Zakres tematów:

1. Znaczenie filozofii prawa - przedstawienie założeń ćwiczeń

2. Dike i nomos, sofiści

3. Koncepcja sprawiedliwości u Arystotelesa

4. Prawo naturalne u Arystotelesa

5. Prawo natury i naturalne u stoików a prawo rzymskie

6. Trójpodział prawa u św. Augustyna

7. Koncepcja prawa wiecznego Tomasza z Akwinu

8. Definicja prawa Tomasza z Akwinu

9. Sumienie u Tomasza z Akwinu

10. Woluntaryzm prawny - Bonawentura i Ockham

11. Prawo natury u Grocjusza

12. Tworzenie społeczeństwa i Państwa - Hobbes i Locke

13. Imperatyw kategoryczny Kanta

14. Radbruch i koncpecja ustawego bezprawia

15. Finnis - prawo naturalne i uprawnienia naturalne

Metody dydaktyczne:

Prezentacje przygotowane przez studentów, praca z tekstem poszczególnych filozofów, dyskusje, debaty na tematy społeczne i prawne z uwzględnieniem poglądów filozofów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 328
Jan Dohnalik 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)