Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do Pisma Świętego WK-S-WPS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNJHGJdnO1jUY1Ks3bWonpgxPB87GUUMOUR5PLteZbLM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8e6a13a-fcd8-43a5-8d22-1c0215c60bd0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Grupa Teams: Wprowadzenie do Pisma Świętego I semestr 2023-2024
Kod przedmiotu: tgp5wmj
Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu w tegorocznym cyklu.

Efekty uczenia się:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu w tegorocznym cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują po dwie prezentacje na zadane tematy, które przedstawią podczas wspólnych zajęć; nieprzedstawienie prezentacji obniża ocenę o pół stopnia.

Na zakończenie: zaliczenie ustne.

Zakres tematów:

1. Zagadnienie wstępne

1.1. Nazwy

1.2. Wpływ Biblii

1.3. Przekłady Pisma Świętego

1.4. Skróty ksiąg biblijnych:

2. Świat biblijny: gdzie rodziło się Pismo Święte

2.1. Pismo

2.2. Materiały pisarskie

2.3. Kraje biblijne

2.4. Palestyna: więcej informacji

2.5. Mozaika z Madaby – starożytna mapa Ziemi Świętej

3. Trudności i nieporozumienia: kształtowanie się tekstu Pisma Świętego

3.1. „Pismo święte”

3.2. „Podyktowanie tekstu”

3.3. Odczytanie z pomocą Ducha Świętego

3.4. Sensy Pisma Świętego

3.5. Forma i gatunek literacki

3.6. Skład Biblii

3.7. Autorzy

3.8. Teksty źródłowe, Qumran

4. Języki Biblii i kultura literacka

4.1. Kultura języka literatury Kanaanu

4.2. Ościenne literatury a Stary Testament

4.2.1. Pismo klinowe a Prawo (Tora)

4.2.2. Kontrakty hetyckie a przymierze

4.2.3. Syria a dokumenty liturgiczne i mitologiczne

4.2.4. Babilonia i jej literatura religijna

4.2.5. Wpływy literatury babilońskiej i asyryjskiej na Stary Testament

4.2.6. Wpływ literatury Egiptu

4.3. Języki semickie

4.4. Język hebrajski

4.5. Język aramejski

4.6. Język grecki

4.7. Biblia a kultura współczesna (literatura polska)

4.7.1. Wartości literackie Biblii

4.7.2. Wpływ Biblii na literaturę piękną

5. Przekłady - trudności

6. Włączenie tradycji ustnych w ramy literackie

7. Etap przedliteracki Starego Testamentu – wybrane formy i gatunki

7.1. Poezja hebrajska

7.2. Pieśni

7.3. Wypowiedzi

7.4. Apokaliptyka

7.5. Proza

8. Środowisko powstawania Nowego Testamentu

8.1. Życie religijne i społeczne

8.2. Jubileusz w świetle Biblii – pogłębienie zagadnienia

8.3. Wpływy greckie i rzymskie

9. Słowo Boże – słowo Boga

9.1. Dabar – słowo

9.2. Trzy funkcje słowa.

9.3. Różne sposoby objawiania się Boga.

10. Apokryfy Nowego Testamentu

11. Pismo Święte a prawo kanoniczne

11.1. Prawo pozytywne w Nowym Testamencie (natura i cel prawa w Kościele)

11.2. Posiadanie/własność - wybrany problem egzegetyczny

11.3. Biblijne prawo karne

Metody dydaktyczne:

Wykład; wykład problemowy; egzegeza wybranych problemów biblijnych; studium wspólne i dyskusja wybranych zagadnień; prezentacje studenckie - wybrane zagadnienia biblijne.

Zajęcia odbędą się stacjonarnie, komunikacja uzupełniająca oraz dostęp do materiałów, przekazanych przez prowadzącego w grupie Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 321
Arkadiusz Domaszk 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)