Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-K-ZDK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3eLxUBgSxCMmeTg_aT_hzbcEPy2He95d8s0e1BXvwQc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c08cebab-e2f1-4905-a337-bffca22c9e4e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Grupa Teams: 2023/24 Zarządzanie dobrami parafii
Kod przedmiotu: icfwmt0
Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe w formie ustnej; albo w formie pracy pisemnej, po uzgodnieniu tematu z prowadzącym zajęcia; prace pisemne należy przekazać do końca grudnia.

W trakcie semestru studenci będą prezentować na zajęciach materiały na tematy im zadane (2-3 prezentacje).

Zakres tematów:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny, Wykład problemowy, Studium przypadku, Dyskusja seminaryjna.

2. Zasadniczo materiały prezentowane na zajęciach będą dostępne na platformie uczelnianej: MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:45 - 9:30, sala 321
Arkadiusz Domaszk 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)