Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych WSE-BW-BSL
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Fehler Włodzimierz (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Arte, Warszawa 2009.

Fehler Włodzimierz (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Arte, Warszawa 2010.

Leszczyński Marek i in. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, Difin, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Samorząd terytorialny w Polsce. Informacje ogólne

2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce

3. Europejskie modele samorządu terytorialnego | Struktura organizacyjna gminy (cz. 1)

4. Struktura organizacyjna gminy (cz. 2)

5. Struktura organizacyjna gminy (cz. 3)

6. Struktura organizacyjna powiatu

7. Miasto na prawach powiatu

8. Struktura organizacyjna województwa samorządowego

9. Sesja Rady Miasta - film

10. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów uczestniczących w ochronie osób i mienia

11. Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym

12. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej

13. Ochrona przeciwpożarowa

14. Straże gminne (miejskie)

15. Test końcowy (13.06.2023 r. )

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 106
Grzegorz Kęsik 44/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)