Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Myśl społeczna Kościoła WSE-EU-MSK
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Benedykt XVI, Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/prawomoralne_05102007.html

Gelazy, Bez pomieszania i rozdziału, Hugo Rahner, Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 170-171.

Gelazy, Dwie władze, [w:] Hugo Rahner, Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 166-170.

Humanae vitae, encyklika Pawła VI, p. 4, 8-13, 17, 18, 20 (tekst encykliki z komentarzem: http://www.kodr.pl/upload/file/PDF/Pawe%C5%82%20VI%20Humanae%20vitae.pdf).

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Kongregacja Nauki Wiary, 12.04.2008 (wersja on-line: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_12122008.html )

Katechizm Kościoła Katolickiego (wersja on-line: http://www.katechizm.opoka.org.pl)

Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, Kongregacja Nauki Wiary (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_polityka_24112002.html)

O wolności człowieka, encyklika Leona XIII (http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/libertas)

Peterson Erik, Męczennicy a kapłańskie królestwo Chrystusa, Magazyn 44, nr 4, s. 22-33.

Pismo Święte (wersja on-line: http://biblia.deon.pl)

Salij Jacek, Kościół wobec kary śmierci, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/3/3

Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi, Kongregacja Nauki Wiary, 3.06.2003 r. (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_pl.html)

Wald B., Czy istnieje ludzka natura? Filozoficzne dociekania w myśli starożytności i średniowiecza, [w:] Spór o naturę ludzką, Zadania współczesnej metafizyki 16, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 93-112.

Inne:

Gierycz M., Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2008.

Himmelfarb Gertrude, Jeden naród, dwie kultury, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Nietzsche Friedrich, Wiedza radosna, punkt 125.

Picker Eduard, Godność człowieka a życie ludzkie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

Ratzinger Józef, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, [w:] tenże, Prawda, wartości, władza, Znak, Kraków 1999.

Schuman Robert, Dla Europy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:] Michalak R. (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Sulkowski Mariusz, Zenderowski Radosław, Europa w gorączce kryzysu. Między „detalicznym rozsądkiem” a „hurtowym szaleństwem”, [w:] Golińczak Marek, Klementowski Robert (red.), Europa wielu prędkości. Problemy, wyzwania, konsekwencje, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2021, s. 119-134.

Sulkowski Mariusz, Zagadnienie demokracji i totalitaryzmu w myśli Józefa Ratzingera / Benedykta XVI, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 21(2017), s. 107-122.

Sulkowski Mariusz, Sacrum w polityce i polityka w sacrum – o różnicach w kulturze chrześcijańskiej i islamskiej [w:] M. Sroczyńska, S. Zaręba (red.), Kościoły, religie, kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 303-314.

Stępkowski Aleksander, Prawa człowieka: czy koncepcja ta jest spójna z chrześcijańskim nauczaniem moralnym?, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 27/2023, s. 132-159, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/13815/12191.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z konwersatorium jest składową 2 elementów:

Aktywność na zajęciach: 30 pkt.

Kolokwium: 70 pkt.

Obecność jest obowiązkowa (przewidziane 2 nieobecności)

Skala oceniania:

0-50 pkt – ndst

51-58 – dst

59-66 – dst +

67-74 – db

75- 82 db +

83+ bdb

Zakres tematów:

1. Myśl społeczna kościoła – przedmiot badań, metodologia

2. Wizja Boga, człowieka i społeczeństwa. Natura człowieka

3. Godność osoby ludzkiej.

4. Polityka i władza (cz. 1.)…

5. Polityka i władza, prawo naturalne (cz. 2.).

6. Kościół a teologia polityczna

7. Wolność i Prawda w życiu społecznym

8. Godność małżeństwa i rodziny

9. Kara śmierci, obrona konieczna i wojna sprawiedliwa w myśli chrześcijańskiej

10. Aborcja i eutanazja

11. Kościół wobec totalitaryzmu

12. Kościół a prawa człowieka

13. Kościół a integracje europejska

14. Kościół a wybrane kwestie społeczne (kwestia głodu, kwestia ekologiczna)

15. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Dialog, debata oxfordzka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 421
Mariusz Sulkowski 19/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)