Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog społeczny WSE-ZP-DS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Adamczyk S., Surdykowska B., Szymański M., Przewodnik po dialogu społecznym, Warszawa 2018. https://www.cpsdialog.gov.pl/images/Publikacje/Przewodnik-po-dialogu-spolecznym.pdf

Frieske K.W., Zakrzewska I., Dialog społeczny i jego konteksty, Warszawa 2020, https://www.cpsdialog.gov.pl/images/Publikacje/Dialog_spoleczny_i_jego_konteksty.pdf

Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Warszawa 2002.

Męcina J. (red.), Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Między zasadami a realiami, Warszawa 2009. http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/Broszury/Jacek_Mecina.pdf

Towalski R. (red.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

Ustawa z dn. 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Wasil-Rusecka W., Rola dialogu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, "Roczniki Nauk Prawnych" 2021 nr 3, s. 127-149. https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16910/16008

Witkowski J., Charakterystyka poszczególnych (innych niż strajk) akcji protestacyjnych, "Roczniki Administracji i Prawa" 2012 nr 12, s. 309-328. https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Roczniki_Administracji_i_Prawa/Roczniki_Administracji_i_Prawa-r2012-t12/Roczniki_Administracji_i_Prawa-r2012-t12-s309-328/Roczniki_Administracji_i_Prawa-r2012-t12-s309-328.pdf

Zybała A. (red.), Polska w dialogu. Tradycja. Zmiany. Porównanie. Perspektywy, Warszawa 2016. https://www.cpsdialog.gov.pl/images/Publikacje/Polska w dialogu.pdf

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu dialogu społecznego

2. Związki zawodowe jako aktorzy społeczeństwa obywatelskiego i partnerzy władz publicznych

3. Organizacje pracodawców jako aktorzy społeczeństwa obywatelskiego i partnerzy władz publicznych

4. Prawne regulacje dialogu społecznego w Polsce

5. Praktyka dialogu społecznego na poziomie zakładowym

6. Praktyka dialogu społecznego na poziomie regionalnym i ogólnopolskim

7. Dialog społeczny na poziomie Unii Europejskiej

8. Podsumowanie i zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 1555
Tadeusz Kamiński 25/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)