Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowożytna myśl polityczna - ćw. WSE-PO-NMPcw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom I, (S. Filipowicz red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom II, (S. Filipowicz red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.

Nowak Piotr (red.), Historia filozofii politycznej, część druga, Warszawa 2016.

Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

Condorcet A., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, PWN, Kraków 1957.

Locke J., List o tolerancji.

Mill J.S., Utylitaryzm, O wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.

Voegelin Eric, Gnostycka polityka, Człowiek w kulturze 16/2004, s. 231-250.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z sumy punktów przyznanych za:

1. Aktywność na zajęciach - 30 pkt.

2. Kolokwium końcowe - 70 pkt.

Skala oceniania:

0-50 pkt – ndst.

51-55 – dst.

56-65 – dst. +

66-75 – db.

76-85 - db. +

86 + bdb.

Zakres tematów:

1. Klasyczna myśl polityczna a nowożytna myśl polityczna

2. Niccolo Machiavelli, cz. 1

3. Thomas Hobbes

4. John Locke

5. Jean-Jacques Rousseau

6. Antoine Condorcet

7. Immanuel Kant

8. Edmund Burke / Joseph De Maistre

9. Alexis de Tocqueville

10. John Stuart Mill

11. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

12. Karol Marks / Michał Bakunin

13. Friedrich Nietzsche, Carl Schmitt

14. Eric Voegelin

15. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Debata, dialog, wspólna refleksja nad przeczytanymi tekstami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 421
Mariusz Sulkowski 19/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)