Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza w programach partii politycznych WSE-PO-PSG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Aktualne programy partii politycznych (dostępne na stronach internetowych poszczególnych ugrupowań).

2. Esping-Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, WSP TWP: Warszawa 2010.

3. Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2012.

4. Polityka społeczna: teorie, pojęcia, problemy, pod red. M. Lavalette, A. Pratt, Diffin, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność (niezależnie od przyczyny). Każda następna powoduje obniżenie oceny końcowej o 1 punkt.

2. Przygotowanie prezentacji.

3. Aktywny udział w dyskusji.

4. Rozmowa ewaluacyjna na ostatnich zajęciach.

Zakres tematów:

1. Polityka społeczna i gospodarcza a ideologie

2. Główne wyzwania polskiej polityki społecznej i gospodarczej

3. Wspieranie przedsiębiorczości i polityka rynku pracy

4. Polityka rodzinna i pomoc społeczna

5. Ochrona zdrowia i sport

6. Polityka mieszkaniowa i transportowa

7. Edukacja i kultura

8. Kwestie podatkowe

9. Ochrona środowiska

Metody dydaktyczne:

Mini-wykłady wprowadzające.

Prezentacje tematyczne przygotowane przez studentów.

Dyskusje grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 314
Tadeusz Kamiński 7/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)