Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika systematyczna WB-BI-12-13
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2019. Botanika, tom 1 i 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Jasnowska J. i in. 2008. Botanika. Wyd. Brasika, Szczecin 2008

Pałczyński A., Jasnowska J. 1993. Atlas botaniczny. PWN, Warszawa

Polakowski B., Podbielkowski Z., Pałczyński A. 1994. Botanika. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Rostański K. 2000. Wykłady z botaniki systematycznej. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego (skrypt)

Solomon, Berg, Martin. 2016. Biologia. Multico, Warszawa

Simpson M. G. 2010. Plant Systematics. Elsevier

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (BI1_W01; BI1_W04):

- ocena 2 (ndst): student nie posiada wystarczającej wiedzy z zakresu podstaw botaniki systematycznej, nie ma wiedzy dotyczącej podstawowych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin, nie zna podstawowych pojęć i terminologii botanicznej;

- ocena 3 (dst): student posiada ograniczoną wiedzę z zakresu podstaw botaniki systematycznej, ma powierzchowną znajomość zagadnień dotyczących podstawowych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin, nieprecyzyjnie objaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny botaniki, zna nazewnictwo botaniczne;

- ocena 4 (db): student opanował prawie w pełni wiedzę z zakresu podstaw botaniki systematycznej, ma poprawną znajomość zagadnień dotyczących podstawowych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin, zna podstawowe pojęcia z dziedziny botaniki, dobrze zna nazewnictwo botaniczne;

- ocena 5 (bdb): student opanował w pełni wiedzę z zakresu podstaw botaniki systematycznej, ma wyczerpującą znajomość zagadnień dotyczących podstawowych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin, gruntownie opanował pojęcia z dziedziny botaniki i bardzo dobrze zna nazewnictwo botaniczne.

Ocena końcowa: egzamin pisemny (test), warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Skala ocen:

51-53 pkt. - 5

48-50 pkt. - 4,5

42-47 pkt. - 4

35-41 pkt. - 3,5

27-34 pkt. - 3

27 pkt.< - 2

Zakres tematów:

1. Systematyka roślin, klasyfikacje fenetyczna i filogenetyczna (kladystyka), taksonomia molekularna.

2. Przegląd podstawowych grup systematycznych - grzyby właściwe.

Królestwo: grzyby (Fungi)

Gromada: grzyby skoczkowe (Chytridiomycota)

Gromada: grzyby sprzężniakowe, sprzężniowe, sprzężniaki (Zygomycota)

Gromada: grzyby workowe, workowce (Ascomycota)

Gromada: grzyby podstawkowe, podstawczaki (Basidiomycota)

Gromada: grzyby konidialne, mitosporowe, niedoskonałe (Deuteromycota)

Gromada: porosty (grzyby lichenizowane) (Lichenes, Lichenomycota)

3 i 4. Przegląd podstawowych grup systematycznych - mszaki.

Królestwo: rośliny (Plantae)

Gromada: glewiki (Anthocerotophyta)

Gromada: wątrobowce (Hepatophyta)

Gromada: mchy (Bryophyta)

5 i 6. Przegląd podstawowych grup systematycznych - paprotniki

Gromada: widłakowe (Lycophyta = Lycopodiophyta)

Gromada: psylotowe (Psilotophyta)

Gromada: skrzypowe (Sphenophyta = Equisetophyta)

Gromada: paprociowe (Pterophyta = Polypodiophyta)

7, 8 i 9. Przegląd podstawowych grup systematycznych - rośliny nasienne nagozalążkowe

Gromada: rośliny nagozalążkowe = nagonasienne (Pinophyta = Gymnospermae = Coniferophyta)

Podgromada: nagozalążkowe wielkolistne (Cycadophytina)

Klasa: sagowce (Cycadopsida)

Klasa: benetyty (Bennettitopsida)

Klasa: gniotowe (Gnetopsida)

Podgromada: nagozalążkowe drobnolistne (Pinophytina = Coniferophytina)

Klasa: miłorzębowe (Ginkgopsida)

Klasa: kordaitowe (Cordaitopsida)

Klasa: szpilkowe, iglaste (Pinopsida = Coniferopsida)

10, 11, 12, 13, 14 i 15. Przegląd podstawowych grup systematycznych - rośliny nasienne okrytozalążkowe

Gromada: rośliny okrytozalążkowe, okrytonasienne (Angiospermae = Magnoliophyta)

Klasa: dwuliścienne (Magnoliopsida = Dicotyledones)

Klasa: jednoliścienne (Liliopsida = Monocotyledones)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kiełtyk 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)