Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - II rok WSE-PO-SEMMII
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kozaczka D., Polityki publiczne jako proces, "Zoon Politikon" 2006 nr 7, s. 323-341.

Kwaśniewski J., Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny, Warszawa 2018. Online: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14221

"Studia z Polityki Publicznej" - wybrane artykuły z czasopisma, dostępne online: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP

Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2018.

Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Wybór dobrych praktyk zagranicznych, Warszawa 2010. Online: https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/10/publikacja.pdf

Wołek A. (red)., Polityki publiczne, Kraków 2021. Online: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/polityki_publiczne_pl_net.pdf

Woźnicki J., Nowa dyscyplina „nauki o polityce publicznej” usytuowana

w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 2012 nr 1, s. 133-151.

Zybała A., Polityki publiczne, Warszawa 2012. Online: https://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/polityki_publiczne.pdf

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1542
Tadeusz Kamiński 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)