Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura WNHS-HS-WdHSAć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992.

2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011.

3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.

Literatura uzupełniająca, m.in. przykłady opisów architektonicznych:

1. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995 [tom zawierający katalog obiektów z planami]

2. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.

3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.

4. Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce

5. M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

I. Elementy dekoracji budynku:

2. Podziały pionowe lica ściany i podziały poziome lica ściany

2. Opracowanie lica ściany i otwory drzwiowe

3. Otwory okienne

4. Elementy wzbogacające plan i bryłę budowli

II. Opis architektoniczny:

5-7. Cel opisu i jego wykorzystanie, umiejętność widzenia dzieła sztuki - ćwiczenia

8. Ogólne zasady tworzenia opisu architektonicznego - schemat (budowle sakralne)

9-11. Opis planu: obiekty sakralne - ćwiczenia (elementy planu, liczba i szerokość przęseł/ naw, sklepienia/ kopuły/ stropy)

12-15. Opis bryły: fasada/elewacje boczne, wnętrze - ćwiczenia (rodzaje fasad, liczba osi i kondygnacji, elementy podziałów i dekoracji; rozpoznawanie elementów dekoracji architektonicznej)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny ilustrowany prezentacjami multimedialnymi (prezentacja Power Point), powiązany z ćwiczeniami, które studenci realizują samodzielnie w trakcie zajęć w grupach 2-3 os.

Podstawowym kryterium oceny jest zaliczenie na ocenę w formie pisemnego testu obejmujące wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie wykładu (semestr zimowy) oraz na ćwiczeniach (semestr letni).

Zakres umiejętności (HS1_U02, HS1_U03, HS1_U04, HS1_U05 i HS1_U08) realizowany jest przez ocenianie ciągłe (ćwiczenia w grupach) i kolokwium pisemne (wybrane elementy opisu obiektów sakralnych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 308
Marta Wiraszka 27/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)