Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury materialnej WNHS-ODKS-HKMć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa.

J. Baranski, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

J. Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury . Przeł Joanna Iracka. PSL-Konteksty 1993, nr 1, s. 11-16

Prokopek M., Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa 2018.

F. Tilden, Interpretacja dziedzictwa, 2019, Poznań.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

„Kwartalnik Historii kultury Materialnej” (wybrane artykuły)

"Studia i materiały z historii kultury materialnej" (wybrane artykuły)

* Dodatkowa literatura, rozszerzająca wiedzę w zakresie poszczególnych tematów zostanie podana na zajęciach.

Zakres tematów:

BLOKI TEMATYCZNE

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Podstawowe pojęcia – kultura materialna, dziedzictwo materialne, artefakty itp.

3. Historia i metodologia badań kultury materialnej.

4. Interpretacja materialnych wytworów człowieka z przeszłości

5. Kultura materialna w pradziejach

6. Kultura materialna cywilizacji starożytnych

7. Kultura materialna średniowiecza

8. Kultura materialna w czasach nowożytnych

9. Kultura materialna w kontekście rewolucji przemysłowej

10. Kultura materialna w XX i XX w.

11. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

12. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

13. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

14. Prezentacja dziedzictwa materialnego – od teorii do praktyki

15. Podsumowanie i zaliczenie

Realizacja powyższych bloków tematycznych może inną niż ww. kolejność lub też może polegać na łączeniu zagadnień z poszczególnych bloków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 321
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 321
Rafał Zapłata 17/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)