Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka łacińskiego WNHS-ODKS-LJŁ
Lektorat języków starożytnych (LEK_STA) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Prezentacje w PowerPoint na temat poszczególnych zagadnień dotyczących gramatyki języka łacińskiego opracowane przez prowadzącego zajęcia i udostępnione studentom.

2. Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych przez osobę prowadzącego zajęcia i przekazanych studentom.

Literatura uzupełniająca

1. Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 2004.

2. Mohort Kopaczyński W., Wikarjakówna T., Disce Latine, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

3. Salamonowicz – Górska I., Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2002.

4. Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, zebrał, opracował i Zredagował Cz. Michalunio, Kraków 2004.

5. Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1988.

6. Kumaniecki K., Słownik łacińsko – polski, Warszawa 2001.

7. Winniczuk L., Mały słownik polsko – łaciński, Warszawa 1994.

8. Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Zajęcia wstępne: treść zajęć; narzędzia do nauki łaciny; wymogi i sposób zaliczenia przedmiotu

2. Krótka historia języka i piśmiennictwa łacińskiego

3. Alfabet łaciński; wymowa; iloczas i akcentowanie wyrazów; ćwiczenia w czytaniu tekstów łacińskich

4. Rzeczowniki i przymiotniki I i II deklinacji; czasownik sum, esse; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

5. Indicativus, imperativus i infinitivus praesentis activi; zaimek wskazujący is, ea, id; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

6. Indicativus imperfecti i futuri I activi; czasowniki złożone od sum, esse; zaimki osobowe; zaimek zwrotny; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

7. Rzeczowniki i przymiotniki III deklinacji; participium praesentis activi; składnia nazw miast; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

8. Strona bierna czasowników; zaimek względny qui, quae, quod; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

Semestr letni:

1. Stopniowanie przymiotników; ablativus comparationis/comparativus; genetivus partitivus; ćwiczenia i tłumaczenia tekstów łacińskich

2. Indicativus perfecti, plusquamperfecti i futuri II activi; ćwiczenia i tłumaczenia tekstów łacińskich

3. Liczebniki i kalendarz rzymski; ćwiczenia i tłumaczenia tekstów łacińskich

4. Rzeczowniki IV i V deklinacji; ćwiczenia i tłumaczenia tekstów łacińskich

5. Przysłówki i supinum; ćwiczenia i tłumaczenia tekstów łacińskich

6. Participium perfecti passivi; Indicativus perfecti, plusquamperfecti i futuri II passivi; ćwiczenia i tłumaczenia tekstów łacińskich

7. Gerundium; participium futuri activi i passivi; coniugatio periphrastica activa i passiva; ćwiczenia i tłumaczenia tekstów łacińskich

8. Składnie: accusativus cum infinitivo; nominativus cum infinitivo; ablativus absolutus; ćwiczenia i tłumaczenia tekstów łacińskich

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1440
Tadeusz Kołosowski 9/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)